Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Nyopprettet fastlegehjemmel - Nulliste i Kongsberg

I Kongsberg har vi i løpet av siste halve året ansatt to nye leger i nyopprettede nullhjemler. En er nyutdannet lege og en er erfaren spesialist i allmennmedisin.  Kongsberg trenger flere fastleger, slik at eksisterende fastleger kan få redusert sine pasientlister.

Ved Møllebakken legekontor er det en nyopprettet fastlegehjemmel, en nulliste med næringsdrift. Møllebakken legekontor har tre leger, hvorav en er spesialist i allmennmedisin og to ALIS med næringsdrift.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt. Møllebakken legekontor har romslige lokaler nyoppusset i 2020, med bl.a. stor lab, møterom, skiftestue, eget gyn-rom, eget rom for EKG/spirometri m.m., stor kantine med byens beste utsikt over fossen, treningsrom og dusj.  Legekontoret benytter CGM nettbasert journalsystem og Convene betalingsterminal. Møllebakken legekontor er lokalisert sentralt i byen ca. 7 min gange fra Kongsberg stasjon.
Hjemmelen opprettes fra 1.9.2023 eller etter avtale.

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.

Søker bes angi i søknaden hvilket oppstarttidspunkt som er aktuelt. 


Vi tilbyr

 • Det gis basistilskudd for 500 listepasienter de to første årene, det er stor sannsynlighet for minst 500 pasienter innen første året.
 • Kommunen gir oppstartstilskudd for nulliste på 150 000 kr.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin – ALIS. 
 • Det søkes tilskudd hos Helsedirektoratet for ALIS, som dekker kursutgifter, praksiskompensasjon mm. under spesialiseringsløpet.
 • Praksiskompensasjon ved fravær pga sykdom eller sykt barn inntil 10 dager i året.
 • For spesialister i allmennmedisin dekker kommunen noen utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær pga. kurs.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Mulighet for kommunale arbeidsoppgaver
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere

Den nye fastlegen avtaler og enes om de økonomiske betingelsene med legene i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver:

 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger
 • Pliktig deltagelse i Kongsberg interkommunale legevakt (kommunal legevakt for Rollag, Flesberg, Øvre Eiker og Kongsberg). Legevakta er lokalisert på Kongsberg sykehus
 • Mulighet for kommunale arbeidsoppgaver som f.eks. helsestasjon.


Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.       


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, kollegaer og kommunens øvrige helsetjenester.
 • Interesser for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.   


Kontaktperson:

I Kongsberg kommune:

Beate Smetbak
Kommuneoverlege i Kongsberg tlf. 901 62 855 

Ved Møllebakken legekontor:
Ole Andreas Stølen
Fastlege Møllebakken tlf. 92465698

Hao Yu
Fastlege Møllebakken tlf. 922 23 228

Vita Berget
Fastlege Møllebakken tlf. 451 09 806


Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.


Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.