Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Fysioterapeut

Kort om avtalen

Vi har ledig driftsavtale, 63,89%, 23t/uke i Kongsberg kommune, fra 01.01.24. 


Innhold i avtalen

Driftsavtalen er del av en gruppepraksis på Klinikk Vestsiden, med sentral beliggenhet i Kongsberg sentrum. På instituttet jobber det fem fysioterapeuter med driftsavtale. Instituttet flyttet inn i nye lokaler i 2022 og inneholder en godt utstyrt treningssal, rom for gruppetrening og eget kontor. Avtalen er individuell, og en fysioterapeut med driftstilskudd er selvstendig næringsdrivende med avtale med Kongsberg kommune.


Formelle kvalifikasjonskrav

Fysioterapeut med norsk autorisasjon.


Kvalifikasjoner

 • Bred erfaring, praksis og kunnskap innen allmenn fysioterapi. 
 • Det er ønskelig at du har kompetanse erfaring og/eller interesse for langvarig smerteproblematikk.   
 • Erfaring med både individuell- og gruppebehandling, med fokus på motivasjon og egenmestring.  
 • Du må vise god evne til refleksjon rundt drift av en effektiv fysioterapipraksis med avtalehjemmel.
 • Du må drive kunnskapsbasert og faglig oppdatert praksis, vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig oppdatering og planer for videre utvikling.
 • Fysioterapeuten skal drifte sin praksis i henhold til relevant helselovgivning, og den til enhver tid gjeldende ASA 4313.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både med pasienter og kolleger internt og eksternt.  
 • God evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle, ansvarsområder og samhandling.
 • Utøve fysioterapi på en måte som fremmer helhetlige pasientforløp. Vi søker etter en fysioterapeut som ønsker å bidra til videreutvikling av det totale fysioterapitilbudet i Kongsberg kommune.
 • Ansvarsbevisst, initiativrik og strukturert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Annet

Tildeling av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

 
Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. 


Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no