Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, samt har en lokasjon i Horten.

KDI ledes av en direktør og er organisert med seks avdelinger og to staber, avdeling for budsjett og styring, avdeling for bygg og økonomi, avdeling for regelverk og sikkerhet, avdeling for innhold og kapasitet, avdeling for HR, avdeling for IKT, internasjonal stab og kommunikasjonsstab. Avdeling for IKT er i hovedsak lokalisert i Horten.

Rådgiver/seniorrådgiver-tjenesteeier digital skole i kriminalomsorgen

Jobbnorge ID: 189009

Om stillingen

Stillingen skal sammen med skoleverket og kriminalomsorgen levere en fremtidsrettet digital skoleløsning. Kriminalomsorgen har ansvar for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av straffereaksjoner. Fylkeskommunene har ansvar for å gi opplæring på grunnskolenivå og videregående nivå i fengslene i tråd med opplæringsloven. Kriminalomsorgsdirektoratet eier og drifter en nasjonal IKT-løsning for opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Skoleverket og kriminalomsorgen har ulike samfunnsoppdrag, og skal sammen sørge for at behovet for IKT i opplæringen blir ivaretatt på best mulig måte. Dette innebærer digitale verktøy som tilfredsstiller krav i opplæringslovverket, og som samtidig ivaretar strenge sikkerhetskrav. Stillingen har en sentral rolle i dette spenningsfeltet, og vil ha ansvar for å sikre fremdrift i kvalitetsutviklingen av kriminalomsorgens digitale plattform for skole i tett samarbeid med skoleverket. Dette krever både IKT-kompetanse, samhandlingskompetanse og kunnskap om saksforberedelse. Kriminalomsorgen stiller store krav til sikkerhet i sine digitale løsninger, også for skoleløsningene. Forståelse for arbeid med informasjonssikkerhet er viktig, spesielt knyttet til samfunnsoppdraget til kriminalomsorgen.

I kriminalomsorgen pågår det flere digitaliseringsprosjekt, og digitalisering er en viktig del av kriminalomsorgens tilbakeføringsstrategi. Et overordnet mål er at de digitale løsningene skal bidra til bedre tilbakeføring av innsatte både gjennom å skape digitale borgere og gjennom bedre kommunikasjon med pårørende og sentrale etater.

Vi ser etter deg som har visjoner og vil bidra aktivt ved strategiske veivalg innen fagområdet, samt har et brennende engasjement for å bruke digitale verktøy i verdiskapning.

Stillingen inngår i IKT-stab som består av 8 personer per dags dato og er i all hovedsak lokalisert i Horten og Lillestrøm. Hele IKT består av 40 personer. Vi har et godt fagmiljø, og har stort fokus på kompetansebygging, og -deling. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for IKT.

Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket, og rom for å ha det gøy på jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og prosessdriver av pågående utviklings- og pilotprosjekter for digital plattform for skolen
 • Være en koordinator mellom kriminalomsorgens IKT-avdeling, skoleverket og kriminalomsorgens organisasjon
 • Følge opp servicenivåavtaler mellom skoleverket, kriminalomsorgen og eksterne leverandører
 • Systematisere informasjon og utarbeide saksgrunnlag for vurderinger
 • Bidra i utviklingen av nye use-caser og tjenester
 • Følge opp kostnader knyttet til digital plattform for skolen
 • Utarbeide kravspesifikasjoner knyttet til digital plattform for skolen
 • Lede og delta i prosjekter og interne forbedringsinitiativer knyttet til digital plattform for skolen
 • Utarbeide og gjennomføre opplæring

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Utdanning og erfaring

Du må

 • Ha relevant høyskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå, for stilling som seniorrådgiver kreves 5-årig relevant høyskole- eller universitetsutdanning, særlig relevant og spesifikk erfaring (spesialist) innen et fagområde kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning (seniorrådgiver)
 • Ha minimum 3 års relevant erfaring, for stilling som seniorrådgiver kreves minimum 8 års relevant erfaring
 • Ha god teknologisk forståelse, spesielt mot samhandling
 • Beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig og ha god framstillingsevne

Det er ønskelig at du har

 • Prosjektledererfaring med mange interessenter og offentlige instanser
 • Kjennskap til IKT i skoleverket
 • Erfaring fra arbeid i prosjekter med særlige utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette organisasjonsbehov og teknologi sammen for å løse samfunnsoppdraget til kriminalomsorgen, og samfunnsoppdraget til skoleverket innenfor kriminalomsorgens rammer
 • Engasjement for utdanning
 • Evne til å skape entusiasme i dialog med alle aktørene som sammen leverer den digitale skoleplattformen
 • Evne til å jobbe i team og selvstendig
 • Ansvarsbevisst, grundig og etterrettelig
 • Kombinerer krav til kvalitet med besluttsomhet og gjennomføringsevne
 • Ønsker å delta i og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Fast 100 % stilling
 • Arbeidssted i Horten eller Lillestrøm
 • Et godt IKT-fag- og arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 496 100 - 723 200 pr. år. Lønnsplassering er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformål

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder for drift Haakon Arefjell tlf. 930 30 615, eller avdelingsdirektør IKT Tone Traa tlf. 480 33 296.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Mer informasjon om stillingen
Sted
Langgt. 2-6, 3187 HORTEN
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.