YIT

YIT Norge AS er en av landets ledende leverandører av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider. Våre kunder vektlegger sterk fagkompetanse, lang erfaring, lokal tilstedeværelse og høy kvalitet i gjennomføring når de skal beskrive YIT. Det er vi stolte av. I dag er vi ca 500 medarbeidere i våre tre forretningsområder, og vi er tilstede over hele Norge.

YIT Norge er et datterselskap i finske YIT Group og som utmerker seg som en av de viktigste entreprenørene innen bygg i Nord-Europa. Vi sysselsetter over 10 000 fagfolk i 11 land.  YIT utvikler bedre boliger og mer funksjonelle forretningslokaler, bygger stadig mer krevende infrastrukturer og leverer profesjonelle asfalttjenester.

HR-rådgiver

YIT Norge søker en forretningsorientert, operativ og selvdreven person med minimum 5 års erfaring innen HR. HR-funksjonen er strategisk forankret i selskapet og har således en sentral rolle i gjennomføring av forretningsplanene i tett samarbeid de operative funksjoner både sentralt og lokalt.  Stillingen rapporterer til HR Direktør.

Ansvarsområder/oppgaver

 • Operativt HR-arbeid som rekruttering, introduksjon og opplæring, bemannings-planlegging, oppfølging av sykefravær, personalsaker og rapportering
 • Kvalitetssikre, videreutvikle og fasilitere HR-prosesser innen virksomhetsområdene
 • Holde seg oppdatert på lov- og regelverk, og følge opp at arbeidstidsbestemmelser blir overholdt i operative funksjoner
 • HR faglig støtte og opplæring av ledere, støttefunksjoner og øvrige ansatte
 • Bidra til å videreutvikle HR-funksjonen gjennom implementering av strategier
 • Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle gode og velfungerende HR systemer/verktøy
 • Bidra til HR administrative oppgaver relatert til medarbeiderundersøkelse, arbeidskontrakter/vilkår, lønnsprosess/bonus m.v.
 • Ansvar for lærlingordning og AKAN
 • Prosjekter i regi av HR funksjonen
 • Fremme og ivareta et positivt arbeidsmiljø og være en pådriver for HMS i organisasjonen

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Utdanning fra Høyskole/Universitet, Bachelornivå.
 • Minimum 5 års arbeidserfaring innen HR/personal
 • God kjennskap til individuell og kollektiv arbeidsrett, arbeidstidsbestemmelser og grunnleggende HR
 • Gode IT- og datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, også på engelsk

Egenskaper

 • Selvstendig, åpen og trygg
 • Proaktiv, strukturert og løsningsorientert
 • Positiv og omgjengelig, god til å kommunisere og skape relasjoner
 • Du må trives i en hektisk hverdag med mange utfordringer

Reising i forbindelse med arbeid må påregnes.

Vi tilbyr en interessant stilling med konkurransedyktige betingelser i et selskap i spennende utvikling. Du kan forvente utfordrende arbeidsdager i et miljø med åpen kommunikasjon og god takhøyde.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ole Banggren, mobil 920 36 042.
Søknad registreres innen 25. mars 2018.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.