Lundin Norway AS

Lundin Norway AS har etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. 

Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og siden oppstart har feltet hatt rekordhøy regularitet. Selskapet er i dag et fullt integrert oljeselskap. 

Vårt hovedkontor og driftssenter er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo og vi har et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Sommerjobb 2018

Vi jakter unge kloke hoder.
 
Vi leter etter deg som liker utfordringer og som vil lære av de beste. En sommerjobb i Lundin kan gi deg verdifull og relevant erfaring.
 
Vi skal engasjere studenter i sommervikariater innen et bredt spekter av fagdisipliner som er viktig for et oljeselskap. Som for eksempel
 
  • Leting
  • Boring
  • Reservoarutvikling
  • Prosjektutvikling og utbygging
  • Drift/produksjon
  • Innkjøp og kontrakt
  • Finans
  • HMS
En sommerjobb hos oss gir deg muligheten til å jobbe med interessante faglige utfordringer knyttet til reelle pågående prosjekter. samtidig som du blir kjent med olje- og gassindustrien og med Lundin Norway som arbeidsgiver.
 
Vi ser etter deg som er i gang med høyere utdanning innen relevante fagfelt og som kjenner deg igjen i våre kjerneverdier - Åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. De rette kandidatene er nysgjerrige og fleksible personer som trives med både teamarbeid og selvstendige oppgaver. Flere av dagens ansatte i Lundin startet her som sommervikar.
 
Oppstartstidspunkt og varighet for hver enkelt stilling avtales nærmere mellom den enkelte avdeling og kandidat.
 
Søknad om sommerjobb i Lundin Norway sendes elektronisk via vår karriereportal innen 28. februar.
 
Om du ikke bor i nærheten av Lysaker, må du selv skaffe bolig.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.