Lundin Norway AS

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse.

For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Lønningsmedarbeider

Til finansavdelingen søkes nå en ny medarbeider. Du vil jobbe i et team med to andre personer som arbeider med lønn, reiseregninger og refusjoner, timefangst, syke- og foreldrepenger, pensjonsrapprotering, samt opplæring og rådgivning. Vi er opptatt av kompetansespredning i enheten og ønsker oss derfor en ny medarbeider som liker variasjon, nye utfordringer og ser viktigheten av kompetanseoverføring. Vi ser etter deg som har jobbet med lønn en stund og føler deg trygg på lover og regler innen dette fagområdet.
 
Kvalifikasjoner og egenskaper: 
 
 • Solid erfaring som senior lønnskonsulent eller tilsvarende 
 • Jobbet med lønn A-Å (inkludert A-melding og årsavslutning) 
 • God tallforståelse og kunnskap om sammenhengen mellom lønn og regnskap 
 • God kjennskap til lover og regler innen fagfeltet 
 • Høyere økonomisk utdannelse, men relevant erfaring kan kompensere for dette 
 • IT brukerkompetanse, særlig kompetanse på lønn/reise/timeførings-systemer samt Excel. Det er en fordel å kjenne til Visma Enterprise HRM eller andre større lønnssystemer
 • Erfaring med lønns- og tariffspørsmål samt gjeldende lover og regler (gjerne fra olje-/gasselskap) 
 • Behersker både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 
 • Initiativrik og selvgående 
 • Positiv og serviceinnstilt 
 • Vant til frister, prosesser og rutiner
 
Vi tilbyr:
 
 • En spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler   

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.