Lundin Norway AS

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse.

For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Strukturgeolog

Lundin Norway har en stor leteportefølje på norsk kontinentalsokkel, og skal fortsette å vokse organisk. Selskapet har langsiktige ambisjoner, og etablerer stadig nye fokusområder for sin leteaktivitet.   
 
Til vårt hovedkontor på Lysaker skal vi nå ansette en strukturgeolog i Lundins kreative og dynamiske leteavdeling. Forvent krevende og givende oppgaver i et åpent kontorlandskap på Lysaker befolket med hyggelige og dyktige kolleger.

 

Som strukturgeolog skal du:

 • Kartlegge, tydeliggjøre og formidle geostrukturell utvikling, på alt fra bassengskala til enkeltstruktur/prospekt-nivå
 • Utføre studier av forkastninger med tanke på forseglings-/lekkasjeproblematikk
 • Kartlegge og vurdere sprekkesystemer
 • Bidra i rundesøknader, regionale studier og lisensarbeid på norsk sokkel
 • Jobbe integrert i Lundins leteavdeling i samarbeid med alle geofaglige disipliner

 

Kvalifikasjoner

 • Strukturgeolog-/geologutdannelse på master eller PhD-nivå
 • Minimum tre års erfaring fra energibransjen, fortrinnsvis fra et utforskningsmiljø
 • Inngående kjennskap til geologien på norsk sokkel
 • Ekspertise innen programvare for strukturell rekonstruksjon, forkastningsmodellering og forseglingsanalyse
 • Fortrolig med tolkningsverktøy for seismiske datasett
 • Godt kjent med bruk av logger og annen brønndata
 • Meget god norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, selvgående og med ønske om å levere høy kvalitet
 • Kan identifisere faglige muligheter, utfordringer og rom for forbedringer
 • Positiv, samarbeidsvillig og interessert i lagarbeid
 • Gode formidlingsevner
 • Genuin interesse for utforskning av ressurser i undergrunnen

 

Aktuelle kandidater vil få spennende oppgaver i et selskap med meget høy aktivitet, og med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.