Lundin Norway AS

Lundin Norway AS er et fullintegrert oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Produksjonen kommer i hovedsak fra Edvard Grieg og Alvheim områdene. Vi er operatør på Edvard Grieg og Solveig, der vi nettopp har levert Plan for utbygging og drift. Lundin’s produksjon vil i løpet av kort tid dobles ved oppstart av gigantfeltet Johan Sverdrup. 

Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum AB. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av ca 400 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 79 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 36 av disse. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no 

Junior reservoaringeniør

Lundin Norway behøver flere flinke folk til reservoaravdelingen. Nå har vi ledig stilling som juniorreservoar

Reservoaravdelingen i Lundin Norway har ansvaret for undergrunnsarbeidet for vår portefølje av funn og produserende felt. Avdelingen består av om lag 40 geologer, geofysikere, petrofysikere, bergmekanikere, reservoaringeniører og petroleumsingeniører. Disse er organisert i tverrfaglige team for hvert enkelt felt eller funn. Porteføljen består av alt fra funn i tidligfase til modne felt i produksjon.

I stillingen som junior reservoaringeniør får du jobbe med reservoar modellering, planlegging og oppfølging av produksjon samt planlegging av nye brønner. Du bør ha en mastergrad som reservoraingeniør

Vi tilbyr

  • en spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden.
  • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • konkurransedyktige betingelser
  • et godt arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler

Vi ser etter en person som er en god lagspiller og som kommuniserer godt. Er du i tillegg fleksibel, initiativrik og entusiastisk så kan det være deg vi ser etter.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.