Lundin Norway AS

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse.

For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Senior Brønntestingeniør / Senior Well Test Engineer

Senior Brønntestingeniør

Lundin Norway behøver flere flinke folk til bore og kompletteringsavdelingen. Nå har vi ledig stilling som senior brønntestingeniør.

Bore og kompletteringsavdelingen i Lundin Norway har ansvaret for planlegging og sikker gjennomføring av bore kampanjer, herunder lete, -avgrensning og produksjonsbrønner.

I stillingen som senior brønntestingeniør får du jobbe med detaljplanlegging, risikovurdering, praktisk ledelse og gjennomføring av brønntest operasjoner. Du bør ha en bachelor/mastergrad som petroleumsingeniør (erfaring kan kompensere for manglende utdannelse), minst seks års bransjeerfaring og minimum tre års erfaring med gjennomføring og ledelse av brønntest operasjoner i et operatørselskap. For stillingen kreves det gyldig IWCF sertifikat, offshore sikkerhets kurs og offshore helse attest.

Vi tilbyr

  • en spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden.
  • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • konkurransedyktige betingelser
  • et godt arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler

Vi ser etter en person som er en god lagspiller og som kommuniserer godt. Er du i tillegg fleksibel, initiativrik og entusiastisk så kan det være deg vi ser etter. Søknadsfrist er 15. oktober,

 

 

Senior Well Test Engineer

Lundin Norway is looking for a number of professionals in the field of drilling and completion. We currently have a vacancy for a Senior Well Test Engineer in our Drilling and Wells department.

The Drilling and Wells department in Lundin Norway is responsible for the planning and safe execution of the company’s drilling campaigns, including exploration, appraisal and development wells.

As a Senior Well Test Engineer, you will be responsible for detailed planning, risk evaluation and supervision of well site production testing operations. You should hold a Bachelor/Master Degree in Engineering (experience may compensate for lack of formal education) and have a minimum of 6 years’ experience in Well Test operations with a minimum of 3 years’ directly supervising well test operations in an operator company. A valid IWCF, NCS offshore safety course and medical certificate will be required.

We offer

  • An exciting position in a company with high activity and ambitions for the future
  • Great possibilities for personal and professional development
  • Competitive terms
  • A great working environment in modern premises

We are searching for a person who is a prominent team player and who communicates well. If you are flexible and enthusiastic with a well-developed sense of initiative, you may be the right candidate for this position. The deadline for applications is October 15th.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.