Lundin Energy Norway

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag er vi over 400 ansatte som ikke bare leter etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer, nye løsninger og finner nye svar.

Vi utforsker enda bedre måter å produsere på, og enda bedre måter å bygge ut på. Vi leter etter forbedringer innen sikkerhet og miljø. Vi leter etter de beste samarbeidspartnere – og nye måter å jobbe på.

Når vi finner det vi søker etter – blir vi litt bedre. Når vi ikke finner det – blir vi litt klokere.

Vi har utforsket, funnet og skapt store verdier som kommer fellesskapet til gode. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største.

Vår jakt på nye løsninger har gjort oss til ett av verdens ledende oljeselskap. Men vi slår oss ikke til ro med det. Bak enhver smart løsning finnes det en ny.

Vi leter videre. Vi er utforskere av natur.

Les mer om Lundin Energy Norway her.

Erfaren geolog / geofysiker - Harstad

For English version see below

Vi har en stor leteportefølje på norsk kontinentalsokkel som kontinuerlig fornyes gjennom konsesjonssøknader og forretningsutvikling. Våre ambisjoner er langsiktige og vi etablerer stadig nye fokusområder og letemodeller i vår leteaktivitet. Letefilosofien vår er basert på kunnskapsgenering ved å integrere nye og eksisterende data og teknologi - kunnskapsdeling er også en nøkkel til suksess. Nå trenger vi flere dyktige hoder til vår leteavdeling, både på Lysaker og i Harstad.

I rollen som prospektjeger tar du med deg inn din omfattende geologiske kunnskap om norsk sokkel. En viktig del av jobben blir å jobbe fram prospektmuligheter i både modne og mer umodne deler av sokkelen, samt bidra til å utvikle nye letemodeller

Vi ser etter deg med minimum en Master i geologi/geofysikk og mist 10 års relevant erfaring. Du kan vise til gode resultater og ser fortsatt, som oss, gode muligheter for framtidige funn på norsk sokkel. Det er essensielt at du behersker relevante geologiske og geofysiske tolkningsverktøy. Du behersker både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Mer om leteavdelingen:
Leteavdelingen er ansvarlig for alt undergrunns-arbeid i Lundins opererte- og partneropererte lisenser i letefasen, i tillegg til regionalt arbeid i forbindelse med konsesjonssøknader på norsk sokkel. Avdelingen består av rundt 60 medarbeidere på våre kontorer på Lysaker og i Harstad og inkluderer geologer, geofysikere, geokjemikere, petrofysikere, sedimentologer og biostratigrafer. Lundins letefilosofi er basert på å utvikle og integrere mest mulig data og kunnskap og å jobbe på tvers av disipliner og geografiske områder. I Lundins leteavdeling er kunnskapsdeling nøkkelen til suksess. Dette har resultert i funn av blant annet Johan Sverdrup og Edvard Grieg feltene i Nordsjøen, og Alta, Gohta og Filicudi i Barentshavet.


English version:

We have an extensive exploration portfolio on the Norwegian Continental Shelf (NCS) which is continuously renewed through application rounds and business development opportunities. Our ambitions are long term, and we constantly establish new focus areas and play models through exploration activity. Lundin’s exploration philosophy is based on knowledge generation, integrating new and existing data, combined with technology advancements. Sharing of knowledge is also a fundamental key to success. We are now hiring and need people both in our Lysaker head office, and in our Harstad office.

In the role as prospect generator you bring in your extensive geological knowledge of the NCS. An important part of the job will be to create exploration opportunities in both mature and frontier areas of the NCS aa well as contribute to create new play models. 

You have minimum a Masters in geology/geophysics and more than 10 years relevant experience, with a proven track record of success. You share our vision that there are still many exploration opportunities on the NCS. It is essential that you have full competence in relevant geological and geophysical interpretation software. You master both Norwegian and English, orally and written.