Lundin Energy Norway

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag er vi over 400 ansatte som ikke bare leter etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer, nye løsninger og finner nye svar.

Vi utforsker enda bedre måter å produsere på, og enda bedre måter å bygge ut på. Vi leter etter forbedringer innen sikkerhet og miljø. Vi leter etter de beste samarbeidspartnere – og nye måter å jobbe på.

Når vi finner det vi søker etter – blir vi litt bedre. Når vi ikke finner det – blir vi litt klokere.

Vi har utforsket, funnet og skapt store verdier som kommer fellesskapet til gode. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største.

Vår jakt på nye løsninger har gjort oss til ett av verdens ledende oljeselskap. Men vi slår oss ikke til ro med det. Bak enhver smart løsning finnes det en ny.

Vi leter videre. Vi er utforskere av natur.

Les mer om Lundin Energy Norway her.

Nærings-PhD, Maskinlæring relatert til seismisk tolkning/prosessering / Corporate PhD

For English version see below

Maskinlæring har et potensiale til å optimalisere viktige elementer innenfor seismisk prosessering og/eller seismisk tolkning. Vi søker en kandidat for en treårig stilling som næringsPhD. I stillingen skal kandidaten adressere aspekter ved bruk av AI innen seismisk tolkning og/eller seismisk prosessering.

Ideelt har kandidaten enten en bakgrunn fra geofag, med erfaring/ønske om å utvikle sine egenskaper innen programmering og maskinlæring, eller en bakgrunn fra informatikk (programmering/maskinlæring) med et ønske om å utvikle sine geofagkunnskaper (seismisk tolkning/prosessering).

Kandidaten har erfaring innen:

Informatikk

 • Maskinlæring / Kunstig intelligens
 • CNNs
 • Gode programmeringskunnskaper (gjerne Python)

Geofag

 • seismisk prosessering
 • seismisk tolkning

Stikkord:

 • 3-årig stilling som næringsPhD hos Lundin Norway, integrert I leteavdelingen.
 • Finansiert av forskningsrådet og Lundin
 • Kandidaten må tas opp på et doktorprogram
 • Oppstart vår/høst 2021
 • Fokus: maskinlæring og seismisk tolkning/prosessering

Krav
For å bli tatt opp ved et doktorprogram ved et norsk universitet, må kandidaten ha fullført en mastergrad, med et karaktersnitt på ~B. Det er ønskelig at kandidaten har en mastergrad fra informatikk, geofysikk, fysikk, anvendt matematikk eller annet passende.

En PhD-kandidat må godkjennes både av Universitet og Forskningsrådet for å kvalifisere seg som en næringsPhD-kandidat. Det er et krav at kandidaten kvalifiserer seg og godkjennes av begge instanser innen 3 måneder etter oppstart.

Mer om leteavdelingen:
Leteavdelingen er ansvarlig for alt undergrunns-arbeid i Lundins opererte- og partneropererte lisenser i letefasen, i tillegg til regionalt arbeid i forbindelse med konsesjonssøknader på norsk sokkel. Avdelingen består av rundt 60 medarbeidere på våre kontorer på Lysaker og i Harstad og inkluderer geologer, geofysikere, geokjemikere, petrofysikere, sedimentologer og biostratigrafer. Lundins letefilosofi er basert på å utvikle og integrere mest mulig data og kunnskap og å jobbe på tvers av disipliner og geografiske områder. I Lundins leteavdeling er kunnskapsdeling nøkkelen til suksess. Dette har resultert i funn av blant annet Johan Sverdrup og Edvard Grieg feltene i Nordsjøen, og Alta, Gohta og Filicudi i Barentshavet.

English version: 

Corporate PhD, AI related to seismic processing and interpretation

The recent availability of powerful GPUs and open source software have enabled artificial neural networks to be applied to a number of practical and industrial scale problems. In seismic data processing and seismic interpretation, artificial neural networks have the potential to be applied to many of the key steps which today involve significant testing time and computational power. The position is planned to address issues related to artificial intelligence for seismic data processing and seismic interpretation. The fellowship will be for a period of 3 years. Ideally the candidate for this position has either a background in geoscience with processing experience and experience or willingness to learn machine learning, or a background in data science/programming/machine learning and willingness to learn geoscience. We encourage newly educated or student in their final year of their MSc to apply.

The ideal candidate will have expertise in the following areas:

Computer Science/Applied Mathematics:

 • Good programming skills in languages like Python
 • Artificial Neural Networks, particularily CNNs
 • Machine Learning

Geophysics:

 • Seismic interpretation
 • Seismic processing

Key points:

 • Focus area: AI / digitalization related to seismic processing and interpretation
 • Expected startup – 2021
 • Admission to PhD program at a Norwegian university - UiO
 • Co-funded by the Norwegian research council and Lundin Norway AS
 • 3 year corporate PhD position with Lundin Norway integrated with the exploration dept.

Admission requirements:

The candidate must hold a master's degree in Computer Science/Applied Math/Geophysics or a similar/related field and document competence in areas relevant to the position.

About the PhD position:

As a PhD candidate, you must participate in an approved educational program at UiO for a PhD degree within a period of 3 years. A final plan for the implementation of the research training must be approved by both NFR and the faculty within three months after you have commenced in the position. It is a condition that you satisfy the enrolment requirements for the PhD program at the University of Oslo.