Lundin Energy Norway

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag er vi over 400 ansatte som ikke bare leter etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer, nye løsninger og finner nye svar. Vi utforsker enda bedre måter å produsere på, og enda bedre måter å bygge ut på. Vi leter etter forbedringer innen sikkerhet og miljø. Vi leter etter de beste samarbeidspartnere – og nye måter å jobbe på.

Vi har utforsket, funnet og skapt store verdier som kommer fellesskapet til gode. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vår jakt på nye løsninger har gjort oss til ett av verdens ledende oljeselskap. Men vi slår oss ikke til ro med det. Bak enhver smart løsning finnes det en ny.

Vi leter videre. Vi er utforskere av natur.

Les mer om Lundin Energy Norway her.

Senior kommersiell rådgiver

Dynamisk oljeselskap i vekst søker erfaren senior kommersiell rådgiver

Forretningsutvikling og Kommersielt består i dag av 15 dyktige medarbeidere. Vi har ansvaret for Kommersiell, Forretningsutvikling, Juridisk samt Økonomisk Analyse og Planlegging i Lundin Energy Norway. Vårt kommersielle team opplever en betydelig økning i arbeidsomfang i forbindelse med en stadig større og mer kompleks portefølje, samtidig med naturlig avgang i teamet.

Vår produksjon estimeres å nå 200.000 fat oljeekvivalenter pr dag snart. Vi skal videreutvikle en ressursbase på mer enn 1 milliarder fat oljeekvivalenter og over 10 nye prosjekter til beslutning de neste to årene. Dette skal gjøres på en karbonnøytral måte, der bruk og utvikling digitaliserte løsninger er prioritert.

Derfor søker vi en erfaren og fremoverlent Senior Rådgiver for kommersiell utvikling / Senior Advisor Commercial Development.

I rollen som Senior Rådgiver vil du, i tett samarbeid med Leting og reservoarutvikling, Feltutvikling, Boring og Brønn, Drift og resten av teamet vårt, delta i og lede identifisering, utvikling og forhandling av kommersielle løsninger og avtaler innenfor oppstrømsvirksomheten, herunder tilknytning-, prosessering-, transport og samordningsavtaler. Du vil være rådgiver for kommersielle problemstillinger i prosjekter innenfor forretningsutvikling, leting, prosjektutvikling og drift. Rollen deltar i og leder teknisk forretnings- og områdestrategiutvikling innen våre verdikjeder. Du vil også formulere og kvalitetssikre kommersielle løsninger som inngår i økonomisk analyse og planlegging, samt vedlikeholde og videreutvikle styringssystem og faginnsikt innenfor fagområdet.

Vi ser etter deg med en relevant Master og minst 10 års erfaring fra relevante kommersielle prosesser og forhandlinger. 

Du kan vise til dokumenterte resultater fra sentrale roller i flere, større og komplekse kommersielle utredninger og forhandlinger innenfor ulike olje og gass verdikjedeprosjekter og -faser. Du har erfaring med allokering- og verdijusteringsprinsipper på olje- og gassfelter og transportsystemer. Erfaring med fornybare verdikjeder og grensesnittet til olje og gassvirksomhet blir verdsatt. Det er også en fordel med erfaring fra operatør-selskaper samt ingeniørteknisk bakgrunn og erfaring. Du har god markeds- og nedstrømstrategisk forståelse.

Du har både kommersiell og teknisk forståelse, liker tverrfaglig samarbeid og er komfortabel i forhandlingssituasjonen. Som person er du initiativrik og liker å finne løsninger på komplekse problemstillinger. Du formulerer og overbeviser både interne og eksterne samarbeidspartnere med gode, faktabaserte og realiserbare løsninger. Å følge opp hastesaker, søke hjelp i tide og sikre god overlevering er viktig for deg. Du er analytisk, gjør egne analyser og involverer deg i rapportering og planleggingsarbeid.  Du ser mulighetene til og evner å effektivisere/digitalisere rutiner innenfor kommersielle operasjoner.

Er du i tillegg genuint interessert i å finne kommersielle muligheter, er du kanskje den vi ser etter!