Lundin Energy Norway

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag er vi over 400 ansatte som ikke bare leter etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer, nye løsninger og finner nye svar. Vi utforsker enda bedre måter å produsere på, og enda bedre måter å bygge ut på. Vi leter etter forbedringer innen sikkerhet og miljø. Vi leter etter de beste samarbeidspartnere – og nye måter å jobbe på.

Vi har utforsket, funnet og skapt store verdier som kommer fellesskapet til gode. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vår jakt på nye løsninger har gjort oss til ett av verdens ledende oljeselskap. Men vi slår oss ikke til ro med det. Bak enhver smart løsning finnes det en ny.

Vi leter videre. Vi er utforskere av natur.

Les mer om Lundin Energy Norway her.

Leteavdelingen

Leteavdelingen er ansvarlig for alt undergrunns-arbeid i Lundins opererte- og partneropererte lisenser i letefasen, i tillegg til regionalt arbeid i forbindelse med konsesjonssøknader på norsk sokkel. Avdelingen består av rundt 60 medarbeidere på våre kontorer på Lysaker og i Harstad og inkluderer geologer, geofysikere, geokjemikere, petrofysikere, sedimentologer og biostratigrafer. Lundins letefilosofi er basert på å utvikle og integrere mest mulig data og kunnskap og å jobbe på tvers av disipliner og geografiske områder. I Lundins leteavdeling er kunnskapsdeling nøkkelen til suksess. Dette har resultert i funn av blant annet Johan Sverdrup og Edvard Grieg feltene i Nordsjøen, og Alta, Gohta og Filicudi i Barentshavet.

Senior petrofysiker / Senior petrophysicist

Senior petrofysiker

Lundin har en stor portefølje av leteprospekter og reservoarutviklingsprosjekter. Som operatør har vi i dag Edvard Grieg feltet i drift og Solveig feltet kommer i drift i løpet av 2021. Som partner er vi med i Johan Sverdrup, feltene i Alvheim området og Ivar Aasen. Vi har i tillegg en rekke prosjekter som blir vurdert bygget ut, både som operatør og som partner. Nå ser vi etter en erfaren petrofysiker som kan bidra til å gjøre reservoarmodellene våre enda bedre i samarbeid med de tverrfaglige teamene i reservoarutviklingsavdelingen. Petrofysikerne i Lundin er organisert i leteavdelingen og bidrar i de avdelingene der det er behov.

I rollen som petrofysiker har du omfattende erfaring med metningsmodellering og permeabilitetsmodellering og forståelse for hvordan dette blir brukt videre i statisk og dynamisk reservoarmodell. Du har god også god erfaring med planlegging og gjennomføring av produksjonsbrønner.

Vi ser etter deg med minimum en mastergrad i geologi/geofysikk og minst 10 års relevant erfaring. Du kan vise til gode resultater og god geologisk forståelse. Det er viktig at du behersker relevante tolkningsverktøy som IP og Techlog. Du behersker både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Senior petrophysicist

Lundin have an extensive portfolio of exploration and reservoir development projects on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Today we are operating the Edvard Grieg Field and the Solveig Field will come on stream in 2021. As partner we are producing from the Johan Sverdrup Field, the Alvheim area and the Ivar Aasen Field. In addition, we have several projects that are being evaluated for development both as operator and partner. We are now searching for an experienced petrophysicist that contribute to making our reservoir models even better in close cooperation with our cross-discipline teams in the Reservoir Development Department. The petrophysicists in Lundin are organized in the Exploration Department and contribute in all Departments when needed.

As Petrophysicist you bring an extensive experience in saturation height modelling and permeability modelling along with a good understanding of how this is used in the static and dynamic reservoir models. You also have good experience in planning and execution of production wells.

You have minimum a Masters in geology/geophysics and 10 years or more of relevant experience, with a proven track record of success. It is essential that you have full competence in relevant interpretation software. You master both Norwegian and English, orally and written.