Lundin Energy Norway

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag er vi over 400 ansatte som ikke bare leter etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer, nye løsninger og finner nye svar. Vi utforsker enda bedre måter å produsere på, og enda bedre måter å bygge ut på. Vi leter etter forbedringer innen sikkerhet og miljø. Vi leter etter de beste samarbeidspartnere – og nye måter å jobbe på.

Vi har utforsket, funnet og skapt store verdier som kommer fellesskapet til gode. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vår jakt på nye løsninger har gjort oss til ett av verdens ledende oljeselskap. Men vi slår oss ikke til ro med det. Bak enhver smart løsning finnes det en ny.

Vi leter videre. Vi er utforskere av natur.

Les mer om Lundin Energy Norway her.

Senior Life Cycle Information Engineer

Lundin Energy Norway behøver flere flinke folk til driftsavdelingen. Nå har vi ledig stilling som Senior Life Cycle Information Engineer (LCI).

Som Senior Life Cycle Information Engineer rapporterer du i teknisk linje i drift. Teknisk avdeling har varierte arbeidsoppgaver og ansvarsområder relatert til bl.a. Edvard Grieg.

Evne til å jobbe kryssdisiplinært samt ta ansvar for progresjon og ferdigstilling av oppgaver er sentralt for å lykkes som Senior Life Cycle Information Engineer og stillingen er viktig i utformingen av «Fremtidens driftskonsept».

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Styre og vedlikeholde selskapets LCI strategi / arbeidsprosesser / leveransespesifikasjoner / kontraktskrav, samt sikre at selskapets praksis er i samsvar med gjeldende krav og standarder.

Styre og implementere selskapets LCI datasystemarkitektur / forvaltningsarkitektur / informasjonsystemarkitektur.

Styre og implementere verktøy for forvaltning av LCI; databaseapplikasjoner, 3D modeller etc.

Ansvarlig for LCI leveranser fra kontraktører og leverandører.

Sikre kvalitet og integritet til informasjon relevant for drift og operasjon, eksempelvis; tekniske og operasjonelle dokumenter, dataregistre, tekniske databaser og 3D modeller anser ved modifikasjoner blir levert.

 • Sikre korrekt og tilstrekkelig teknisk dokumentasjon i overtakelsesprosess mellom prosjekter og driftsavdeling
 • Daglig støtte og oppfølgning til operasjonsavdelingene i forhold til teknisk informasjon
 • Ansvar for å implementere systemer for teknisk informasjon
 • Utvikle prosedyrer for teknisk dokumentasjon og informasjons styring
 • Prosesseier for arbeidsprosesser relatert til styring av teknisk dokumentasjon
 • Ansvarlig for å vedlikeholde og følge opp generelle og spesifikke krav og regler for nummereringsfilosofi, prosjekt verktøy og tagging for prosjekter og modifikasjoner
 • Delta i utvikling av nasjonale og globale standarder


Kvalifikasjoner

 • Utdanning på Master-nivå
 • 5 - 10 års erfaring fra med LCI styring og arbeidsprosesser, fortrinnsvis i olje og gass industri
 • 5 års erfaring med informasjonsstyringssystemer relatert til design og drift av industrianlegg
 • Erfaring med arbeidsprosessrelatert overtakelse og kvalitetssikring av fra prosjekt til driftsorganisasjon
 • God kjennskap relevante verktøy for dokument kontroll i olje og gass industri
 • God kjennskap til relevante standarder
 • God kjennskap til relevante fagdisipler som mekanisk, elektro, SAS, etc.
 • Systematisk og nøyaktig
 • Visjonær og proaktiv ift. å etablere løsninger og prosesser for teknisk informasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig effektivt og forholde seg til korte tidsfrister

Aktuell kandidat vil få spennende oppgaver i et selskap med meget høy aktivitet, og med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.


Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende felt. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte – onshore og offshore.  

Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Driftssenteret er lokalisert sammen med hovedkontoret til Lundin Energy Norway på Lysaker.