Lundin Energy Norway

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag er vi over 400 ansatte som ikke bare leter etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer, nye løsninger og finner nye svar. Vi utforsker enda bedre måter å produsere på, og enda bedre måter å bygge ut på. Vi leter etter forbedringer innen sikkerhet og miljø. Vi leter etter de beste samarbeidspartnere – og nye måter å jobbe på.

Vi har utforsket, funnet og skapt store verdier som kommer fellesskapet til gode. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vår jakt på nye løsninger har gjort oss til ett av verdens ledende oljeselskap. Men vi slår oss ikke til ro med det. Bak enhver smart løsning finnes det en ny.

Vi leter videre. Vi er utforskere av natur.

Les mer om Lundin Energy Norway her.

Biostratigraf

Lundin Norway behøver flere flinke folk til Leteavdelingen, og vi trenger nå en biostratigraf.

Stillingen hører inn under vår geofaglige spesialistgruppe tilknyttet Leteavdelingen. Lundins biostratigrafer arbeider på tvers av fagdisiplinene med oppgaver knyttet til lete-, reservoar- og operasjonsgeologi.

Arbeidet består av anvendt biostratigrafi og sekvensstratigrafi, samt analyse av biostratigrafiske data for best mulig forståelse av reservoarutvikling. Oppgavene inngår i både regional, prospekt- og funnsammenheng.

Vi ønsker oss deg med master eller doktorgrad i palynologi og/eller mikropaleontologi. Det er ønskelig med erfaring fra geologien på norsk sokkel. Er du nyutdannet? Søk likevel!

Vi er på jakt etter en deg som liker å arbeide i et fleksibelt og kreativt miljø, som tar initiativ og ansvar, og som liker å arbeide både uavhengig og i grupper i et selskap med en stor og omfattende leteportefølje.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

 

_____________________________

Biostratigrapher

A position for a biostratigrapher is available within Lundin Norway AS. The successful candidate will be part of a tightly integrated team of specialists in the Exploration department. Assignments include analysis of biostratigraphic data for improved understanding of reservoir development, applied biostratigraphy and sequence stratigraphy in a regional, prospect and discovery context. 

We look for employees who like to work in a dynamic and creative environment, will take initiative and responsibility, and enjoy working both independently and in teams.


Candidates with a university background to master or doctorate degree level with experience of either palynology and/or micropaleontology will be preferred. Knowledge of the geology on the Norwegian continental shelf is desirable. New graduates may be considered.

The working language is Norwegian and English.