Lundin Energy Norway

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag er vi over 400 ansatte som ikke bare leter etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer, nye løsninger og finner nye svar. Vi utforsker enda bedre måter å produsere på, og enda bedre måter å bygge ut på. Vi leter etter forbedringer innen sikkerhet og miljø. Vi leter etter de beste samarbeidspartnere – og nye måter å jobbe på.

Vi har utforsket, funnet og skapt store verdier som kommer fellesskapet til gode. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vår jakt på nye løsninger har gjort oss til ett av verdens ledende oljeselskap. Men vi slår oss ikke til ro med det. Bak enhver smart løsning finnes det en ny.

Vi leter videre. Vi er utforskere av natur.
Les mer om Lundin Energy Norway her.

Senior Prosjektstyringsingeniør

Vi har behov for flere flinke folk i Feltutvikling. Nå har vi ledig en stilling som prosjektstyringsingeniør. Stillingen skal ivareta en funksjon som prosjektstyringsleder i prosjekter og vi ser etter deg med bred erfaring innen budsjettering, kostnadskontroll, kostnadsestimering, tidsplanlegging, og fremdriftsstyring.

Feltutvikling I Lundin Energy Norway er ansvarlig for gjennomføring av Lundins studier og utbyggingsprosjekter fra konseptfasen (DG1) til overlevering til Avdeling for Drift (DG4). Avdelingene er i tillegg ansvarlig for oppfølging av partneropererte utbyggingsprosjekter, og deltar aktivt innen videreutvikling av nasjonale og internasjonale standarder, samt Forskning- og Utviklingsaktiviteter (FoU). 

I stillingen som Senior Prosjektstyringsingeniør får du blant annet oppgaver knyttet til pågående sentrale prosjekter på Utsirahøyden og i Barentshavet.

​Du vil inngå i relevante prosjektledelser og jobbe med blant annet;

  • Styringssystem, verktøy og dokumentasjonskrav
  • Statusrapportering
  • Budsjetter og kostnadsestimater
  • Tidsplaner og identifisering av viktige milepeler
  • Kontrakts etablering og oppfølging av kontraktorer
  • Risiko styring inkludert Kost- og plan risikoanalyser

Stillingen rapporter til Leder for Prosjektkontroll i Feltutvikling.

Du har relevant utdannelse på universitetsnivå/høyskolenivå, minimum 10 års relevant erfaring og god generell prosjektkunnskap. Du er en lagspiller og kommuniserer effektivt på tvers av avdelinger og fagområder.

Er du i tillegg fleksibel med hensyn til arbeidssted i prosjektsammenheng, initiativrik og entusiastisk så kan det være deg vi ser etter.