Maarud AS

Maarud AS er markedsleder innen snacks i Norge, med sterk omsetningsvekst de siste 8 år. Vi forsyner Norge med over 60 millioner poser snacks per år, og skaper årlig omkring 2 milliarder kroner i forbrukeromsetning for våre kunder. Våre røtter er på Maarud Gaard i Sør-Odal kommune, hvor Maarud Potetgull har blitt produsert siden 1936. Vi har omkring 200 ansatte i hele Norge, og er en del av Intersnack Group, den største snacksprodusenten i Europa. Maarud er en ansvarlig norsk markedsleder med sterke lokale merkevarer som folk foretrekker. Vi er opptatt av å selge produkter av beste kvalitet som sprer kos og glede i de tusen hjem.

Avdelingsleder renseanlegg

Vi søker Avdelingsleder renseanlegg og miljø til å lede avdelingen med 4 medarbeidere. Maarud har eget renseanlegg med en kapasitet på 57.000 person ekvivalenter(PE) som håndterer avløpsvann fra Maaruds industrielle virksomhet på området.
Kontorsted vil være Maarud renseanlegget på Disenå som er 45 minutters kjøretur fra Gardermoen og 35 minutter fra Kongsvinger.


Oppgaver og ansvar:

 • Daglig ledelse og drift av rense- og komposteringsanlegg, ledningsnett for vannforsyning, avløp og overflatevann med pumpestasjoner og avfallshåndtering på fabrikk
 • Ansvarlig for optimal drift av prosessene for biologisk, kjemisk og slambehandling så bedriften er innenfor utslippstillatelsen. Påse at interne krav til mekanisk rensing blir overholdt på fabrikk før påslipp til ledningsnett til renseanlegget
 • Ansvarlig for oppfølging av regelverk innen forurensingsforskriften, gjødselvareforskriften, plantehelseforskriften så man overholder utslippstillatelsene knyttet til vann, lukt, mellomlagring av slam, deponering av jord og avfallsbehandling av avløpsslam, poteter og stivelse
 • Ansvarlig for gjennomføring av vedlikehold i samarbeid med teknisk avdeling og eksterne serviceavtaler samt komme med innspill til investeringsplanen og oppfølging av prosjekter.
 • Ansvarlig for avtaler og levering av kompost, vrakolje og dyrefor og følge opp på at mottager av disse er innenfor regelverket
 • Ansvarlig for lagring av bedriftens farlige avfall og innlevering til godkjent mottak
 • Personalansvar, budsjettansvar og kostnadskontroll samt avviksbehandling

 
Kvalifikasjoner/erfaring:

 • VA Ingeniør eller tilsvarende kompetanse innen vann, avløp og ledningsnett
 • Ledererfaring
 • Driftserfaring fra renseanlegg og kompostering
 • Erfaring med oppfølging av vedlikehold og investeringer
 • Kjennskap til regelverk innen forurensningsforskriften, gjødselvareforskriften og plantehelseforskriften
 • Sertifikat på truck og traktor er en fordel evt. vil det bli gitt kurs i regi av bedriften
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig/muntlig på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:

 • Ha autoritet innen fagområdet
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Praktisk anlagt og bidrar i driften
 • Strukturert og analytisk
 • Engasjert, målbevisst og løsningsorientert

 

Vi tilbyr:

En utfordrende utviklingsstilling i et kjent og solid selskap med lang historie.

Lønn og vilkår etter avtale og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger samt ordnede arbeidsforhold. En del av et faglig solid arbeidsmiljø, med mulighet for både faglig og personlig utvikling i et internasjonalt konsern.


Alle henvendelser/søknader behandles konfidensielt.

 
Ta gjerne kontakt med fabrikksjef Elling Ødegaard på 905 31 951 for  ytterligere informasjon om stillingen.