Færder er en øykommune i Vestfold. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Færder kommune er en IA-bedrift, og har et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere, og leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på. Kommunen har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden.

Vernepleier/Sykepleier

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80 - 90% FAST STILLING

Veumåsen bofellesskap har ledig fast stilling som vernepleier/sykepleier i 80% pt med arbeid hver 4. helg (hvis ønskelig 90% med arbeid hver 2. helg). Turnusen er todelt, med god variasjon av dag- og kveldsvakter.

Bofellesskapet består av bistand i 11 leiligheter, med ulikt hjelpebehov. Nødvendig opplæring gis.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte direkte tjenester i samsvar med brukere etter vedtak og tiltak.
 • Målrettet miljøarbeid.
 • Utarbeide og utføre nødvendige tiltak for brukerne.
 • Utarbeidelse og oppfølging av kap. 9 vedtak.
 • Oppfølging av ADL-funksjoner.
 • Selvstendige vurderinger etter brukernes beste.
 • Samarbeid med kollegaer i team.
 • Oppfølging av pårørende, interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Dokumentasjon i Gerica.
 • Medikamenthåndtering.
 • Veilede brukere.
 • Utføre nødvendige og påregnelige arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier/sykepleier.
 • Kunnskap om brukergruppen.
 • Gjerne interesse for ASK-kommunikasjon.
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Beherske dataverktøy.
 • Bilsertifikat klasse B, uten begrensninger.

Personlige egenskaper:

 • Relasjonelle ferdigheter med brukergruppen og medarbeidere.
 • Gode verdier og holdninger som kan fremme brukere og kollegaer.
 • Ha evne til å arbeide selvstendig.
 • Være fleksibel i forhold til tildeling av arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Kunne jobbe i turnus som inkluderer helg og helligdager.
 • Ta ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Utøve godt medarbeiderskap.
 • Ha evnen til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Er løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer på tvers av faggrupper.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Lars Erich Lundh, Tlf: +47 333 83 514, Epost: lars.erich.lundh@faerder.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.