Marthinsen & Duvholt AS

Marthinsen & Duvholt AS ble etablert i 1998 og er en solid maskinentreprenør som opplever vekst og positiv utvikling. Vi har lang erfaring, god kompetanse og dyktige medarbeidere innen veibygging og -rehabilitering, VA-anlegg, jernbane-/tunnelanlegg, tomtearbeider med mer. Vi har en moderne maskinpark og eget verksted. Firmaet har hovedkontor i Sandefjord og avdelingskontor i Oslo, med arbeidsområde over store deler av Østlandet.  Vi er 230 ansatte og omsetter årlig for ca. NOK 1 milliard kroner. Marthinsen & Duvholt er en del av konsernet Skanska Norge AS som er blant Norges største entreprenører. Marthinsen & Duvholt og Skanska har til enhver tid flere samarbeidsprosjekter med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Prosjektingeniør HMS KS YM

Marthinsen & Duvholt opplever en stadig vekst med en variert og spennende prosjektportefølje, og ser nå et behov for å styrke vår organisasjon innen fagene HMS, Kvalitet og YM.

Vi ser etter deg som vil mer, har gode verdier, engasjement for fagene og tør å si ifra. Prosjektingeniør er en stilling hvor det er viktig å kunne tilegne seg ny kunnskap. I tillegg må du:

 • være utadvendt og inneha gode kommunikasjonsevner, både én til én og i større forsamlinger
 • ha en sterk faglig interesse
 • kunne ta initiativ, iverksette egne oppgaver og vise ansvarlighet
 • ha en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • ha en høy gjennomføringsevne
 • være løsningsorientert, med høyt fokus på både sikkerhet og fremdrift.
 • ha gode samarbeidsevner med fokus på kunnskapsdeling og utveksling av erfaringer

Arbeidsoppgaver:

Prosjektingeniør følger opp HMS, kvalitet og YM ute i prosjektene med arbeidsoppgaver som bla.

 • Aktivt jobbe mot en god sikkerhets- og forbedringskultur
 • Delta i planlegging, gjennomføring og oppfølgning i prosjekt.
 • Prosjektingeniør skal ha eierskap til prosjektplan, risikovurdering og kontrollplaner.
 • Dokumentasjonsansvar for HMS, KS og YM i prosjekt
 • Sørge for at kontrolldokumentasjon blir fulgt opp med ansvar for sammenstilling av sluttdokumentasjon og FDV.
 • Avdekke, registrere og behandle avvik og uønskede hendelser.
 • Analysere trender og iverksette tiltak for å unngå gjentakelse
 • Rapportering til byggherrer og internt i organisasjonen

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole, Verneingeniør eller bachelor innenfor ingeniørfag, gjerne Bygg/anlegg, eventuelt andre retninger kan også være interessant.
 • Nyutdannede oppfordres til å søke på stillingen

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å videreutvikle og være en pådriver for prosjektets og Marthinsen & Duvholt`s HMS/KS/YM-arbeid sammen med dyktige kollegaer
 • Delta i fagnettverk internt og via vårt moderselskap Skanska
 • Store muligheter for personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vårt nedslagsfelt strekker seg omtrentlig fra Telemark-Jessheim. Stillingen vil derfor innebære noe reising ved behov.

Stillingen rapporterer til prosjektene og sentral HMS/KS-ledelse.