Marthinsen & Duvholt AS

Marthinsen & Duvholt AS ble etablert i 1998 og er en solid maskinentreprenør som opplever vekst og positiv utvikling. Vi har lang erfaring, god kompetanse og dyktige medarbeidere innen veibygging og -rehabilitering, VA-anlegg, jernbane-/tunnelanlegg, tomtearbeider med mer. Vi har også en moderne maskinpark og eget verksted. Firmaet har hovedkontor i Sandefjord og avdelingskontor i Oslo, med arbeidsområde over store deler av Østlandet.  Vi er 190 ansatte og omsetter årlig for ca. NOK 670 mill. kr. Marthinsen & Duvholt er en del av konsernet Skanska Norge AS som sysselsetter over 4.000 personer i Norge og omsatte i 2016 for NOK 13,7 mrd. Marthinsen & Duvholt og Skanska har til enhver tid flere samarbeidsprosjekter med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

ÅPEN SØKNAD - DRIFTSLEDER og ANLEGGSLEDER

Vi mottar gjerne søknad fra dyktige, motiverte driftsledere og anleggsledere som ønsker å bli en del av oss.

Vi søker deg som er har god kjennskap til bransjen. Du har erfaring som formann/bas/driftsleder, maskinfører eller tilsvarende, og som nå ønsker å være med på å lede våre anlegg.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Melde inn behov for materiell i god tid til anleggsleder/prosjektleder, og eventuell bestilling etter nærmere avtale.
 • Deltakelse på driftsmøter internt, og eventuelt bygge-/fremdriftsmøter eksternt ved behov.
 • Følge opp vedlikehold av maskiner og utstyr.
 • Ryddighet og orden på brakke og på anlegget generelt.
 • Praktisk ledelse av folk og underentreprenører
 • Sørge for at fremdriften på anleggene overholdes
 • Føre oversikter over det daglige arbeidet

ANSVAR

 • Teknisk gjennomføring av arbeidet på anlegget etter beskrivelse/tegninger fremskaffet av overordnet.
 • Den daglige fremdrift og rapportering av denne til anleggsleder.
 • Rapportering av avvik og tillegg i samarbeid med anleggsleder.
 • Oppfølgning og føring av aktuelle skjemaer i firmaets KS-system, herunder sjekklister.
 • Oppfølging av fagarbeidere på anlegget
 • Ansvarlig for godkjenning av timer i Smartdok
 • Ansvar for daglig HMS og KS oppfølging på anlegget

Vi ønsker en driftsleder som:

 • Bidrar til å skape god drift på anleggene
 • Medvirker til fortsatt gode rutiner for HMS og kvalitet
 • Er fleksibel, initiativrik og løsningsorientert
 • Er involverende og god på relasjoner
 • Er profesjonell og tillitsskapende
 • Faglig dyktig og kan vise til gode referanser
 • Selvstendig og med gode evner til å ha oversikt på anlegget
 • Evne til å jobbe planmessig og effektivt
 • Forståelse/respekt for andres arbeidsoppgaver og jobbe selvstendig i team
 • God tegnings – og tallforståelse er nødvendig, samt datakunnskaper
 • Du kommuniserer godt, og er strukturert og nøyaktig i din arbeidsutførelse

 Ønsket kvalifikasjoner:

 • Kompetanse i anleggsarbeid generelt, Fagbrev/svennebrev
 • Teknisk Fagskole
 • Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere i en virksomhet med interessante og spennende utfordringer
 • Pensjons og forsikringsordninger.

Arbeidssted: Østlandet - Oslo/Buskerud/Vestfold/Telemark/Agder.
Oppgi ønsket arbeidssted i din søknad.

Vi mottar mange åpne søknader og ser jevnlig igjennom disse for å matche dem opp mot behov i vår organisasjon. Det kan derfor ta noe tid før du hører fra oss. 

Se vår presentasjonsfilm her

Hjemmeside: www.mogd.no.