Nærbø Kyllingslakt AS

Nærbø Kyllingslakt AS er et fjørfeslakteri eid av Nortura SA og Den Stolte Hane AS. På vegne av eierbedriftene slakter og klargjør Nærbø Kyllingslakt AS kylling for videre bearbeiding hos eierselskapene. Selskapet ble etablert i 2002 og er lokalisert i Kviamarka Industriområde i Hå kommune.

Vi søker avdelingsleder slaktehall

Er du en fremoverlent, tydelig, ansvarlig og samarbeidsorientert person som har lyst til å jobbe for et av Norges største kyllingslakteri, så er kanskje dette jobben for deg.

Vår avdelingsleder søker nye utfordringer utenfor organisasjonen. Vi søker derfor etter ny avdelingsleder til slaktehall for kylling. Vi søker en dyktig leder som vil være operativ og tett på avdelingens medarbeidere. Systematisk driftskontroll og maskinell innstilling i forhold til råvarer er avgjørende for å sikre riktig kvalitet på våre produkter. Vi har behov for en person med teknisk interesse, som liker lagspill og samarbeid for å nå satte mål.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse, planlegging og drift av avdelingen
 • Driftsoptimalisering i forhold til maskinjustering og tilpasning til mottatte råvarer
 • Personalansvar og oppfølgingsansvar i forhold til sykefravær og HMS
 • Opplæringsansvarlig i avdeling
 • Forbedringsarbeid i forhold til ressursutnyttelse og optimalisering av arbeidsprosesser
 • Ansvar for fordeling av råvarer mellom eiere
 • Rapportering av driftens måltall (KPI-er)
 • Ansvar for timerapportering og godkjenning av lønn
 • Avviksrapportering og oppfølging i forhold til kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Stillingen rapporterer til driftssjef


Personlige egenskaper

 • En lagspiller med gode evner til å kommunisere og samhandle med andre.
 • Tydelig og løsningsorientert
 • Pålitelig, strukturert, HMS – og kvalitetsbevisst
 • Miljøskaper som trives med et hektisk arbeidsmiljø
 • En god rollemodell som ser langsiktig og tenker helhet i organisasjonen


Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen matteknologi, prosessindustri, industriell matproduksjon.                     Erfaring fra næringsmiddelproduksjon kan kompensere for manglende kompetanse.
 • Erfaring med personal – og prosessledelse
 • God teknisk kompetanse, prosess- og prosedyreforståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper


Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig og uformelt miljø, preget av åpenhet og tillit
 • En fleksibel, fremtidsrettet og handlekraftig organisasjon, preget av takhøyde, optimisme og pågangsmot.

Kortfattet søknad med CV sendes innen 15.12.2019.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder, Inger Helene Høyland. 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.