Narvik kommune

Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du ønsker fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik, et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen og nærhet til en vakker og vill natur som er lett tilgjengelig uansett hvor du bor.

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.    
    

Velkommen som søker!

Enhetsleder for barnevern og ressursteam

Har du stort engasjement for barnevernfaglige utfordringer og vil være med å lede Narvik kommune? Som enhetsleder vil du inngå i kommunens ledergruppe og ha det helhetlige resultatansvaret for enhet Barnevern og ressursteam.

Søknadsfrist: 28.10.2017

Enhet Barnevern og ressursteam har 24 årsverk, med to fagledere i hhv barnevern og ressursteam. Barneverntjenesten er felles for Ballangen og Narvik kommune. Kommunen har egne kommuneadvokater hvor 80% stilling er avsatt til barnevernsarbeid. I barnevernet jobbes det etter spesialist modellen, og består av undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam. Tjenesten har fokus på internkontroll, forebygging og kompetanseheving hos de ansatte. Barneverntjenesten har en vaktordning.

Ressursteamet er et lavterskeltilbud som yter hjelp til å forebygge og gi tidligst mulig innsats for å avverge sykdomsforløp innenfor atferd, rus og psykisk helse. Tjenesten er et tilbud til alle barn og unge i kommunen fra 0-23 år som ønsker hjelp. Narvik kommune er en TIBIR kommune, og gir tilbud om PMTO. Andre arbeidsoppgaver i avdelingen er familiehjelp, ungdomshjelp, ulike gruppetilbud, veiledning av samarbeidspartnere og tilsynsarbeid i fosterhjem.

Narvik kommune ivaretar også vertskommuneoppgaver for Narvik og omegn krisesenter.

Denne administrative oppgaven er underlagt enhetsleder i enheten barnevern og ressursteam.

Vi søker en enhetsleder som kan bidra til å utvikle en vi-kommune ved å inneha et helhetssyn på kommunens drift, ivareta personal- og økonomiledelse, utvikle enheten faglig og administrativt samt sikre en faglig kompetent tjenesteleveranse i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk og vedtatte mål slik de framkommer i overordna planverk og enhetens virksomhetsplan.

Vi søker en leder som vil bidra til å utvikle et framtidsrettet barnevernstilbud for innbyggerne, som vektlegger samhandling og et godt samarbeid med øvrige enheter og eksterne samarbeidspartner og gir god og aktiv støtte til enhetens ansatte.
Det forventes bidrag inn i Kommunesammenslåingsprosessen.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdanning på minimum bachelornivå innen sosialfag/barnevernfag eller juridisk utdannelse kombinert med særskilt erfaring på barnevernområdet
 • Ledelseserfaring
 • God kunnskap om barnevernloven
 • Generell kunnskap om lov- og avtaleverk innen fagområdet, personalforvaltning og forvaltningsloven
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Gjennomgående gode It-ferdigheter og erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, herunder programvare
 • Førerkort kl. B

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i administrasjon, ledelse, økonomi eller relevante fagområder
 • Relevant erfaring, herunder erfaring fra komplekse organisasjoner, fra fagutviklingsarbeid, endringsprosesser og/eller prosjektledelse
 • Erfaring fra kommunal sektor
 • Erfaring fra barnevernsområdet
 • Generell kunnskap om lover og forskrifter på tilgrensende fagområder

 Egenskaper vi vektlegger:

Vi søker en motiverende, synlig og resultatorientert leder som vil gjenspeile kommunens verdigrunnlag ved å være nytenkende, raus og stolt og forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet. Egenskaper som vektlegges er:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gjennomføringskraft
 • Evne til å motivere og inspirere og kunne bidra til å utvikle sine medarbeidere

Vi tilbyr offentlig pensjonsordning og lønn etter avtale.Den som tilsettes må fremlegge politiattest.
Kommunen har 6 måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa,
tlf. 950 26 897 eller e-post 

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk.
Skjemaet finner du i vårt  søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnummer 17/3393.

Søknadsfrist: 28. oktober 2017.

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Narvik kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.