Narvik kommune

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.
Byen vår har hatt en rivende utvikling de seneste årene med nytt hotell, nytt bygg for bibliotek, turistinformasjon og museum og et nyrestaurert rådhus. Narvik er en hovedpulsåre for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden, og i tillegg opp mot 20 millioner tonn svensk jernmalm som årlig skipes ut over Narviks isfrie havn.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du ønsker fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik, et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen og nærhet til en vakker og vill natur som er lett tilgjengelig uansett hvor du bor.

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.
Velkommen som søker!

Arealplanlegger, 100 % fast stilling

Har du relevant utdanning innenfor fagfeltet arealplanlegging på høgskole-/universitetsnivå, bachelor eller master?  Da inviterer vi deg til å søke ledig stilling hos enhet Areal- og samfunnsutvikling.

Søknadsfrist: 28. oktober 2017.

Areal- og samfunnsutvikling er organisert i fagområdene kart, oppmåling, plan, byggesak, forurensning, miljø og folkehelse. Enheten spiller en viktig og sentral rolle i utviklingen av Narviksamfunnet og står overfor mange store og spennende utviklingsoppgaver. 
Til ledig stlling i et spennende, tverrfaglig miljø med planoppgaver, saksbehandling og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet søker vi nå samfunnsengasjert arealplanlegger.

Stillingens hovedansvar er:

 • Veiledning og saksbehandling etter plan og bygningsloven med hovedvekt på egne og private arealplaner samt oppfølging av kommunens planstrategi
 • Ajourhold og utvikling av kommunens digitale planregister, digital planproduksjon og utarbeidelse temakart og plankart
 • Analyse, utviklings- og prosjektarbeid innenfor fagområdet og i samsvar med kommunens målsetninger

Til stillingen ligger også samarbeid om saksbehandling opp mot andre enheter, sektorer og private, veiledning og kommunikasjon utad samt støtte og rådgivning opp mot enhetens øvrige arbeidsfelt ved behov.

For stillingen kreves:

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, bachelor eller master
 • Kunnskap om forvaltningsloven og plan- og bygningsloven med forskrifter
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Ønskelig kompetanse er:

 • Erfaring fra offentlig planlegging, arealplanlegging
 • Kompetanse innenfor digitale planleggingsverktøy og digital planproduksjon
 • Erfaring fra prosjekt- og prosessledelse
 • GIS-kompetanse
 • Master med planlegging i fagkretsen
 • Kjennskap til andre lover knyttet til arealplanlegging
 • Engelskkunnskaper; skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon for stillingen. Det legges vekt på søkers personlige egenskaper, herunder gode samarbeidsevner, evne til å arbeide selvstendig og resultatorientert. Vi søker en medarbeider som kan bidra til å forankre Narvik kommunes verdigrunnlag i sin egen enhet ved å være nytenkende, raus og stolt. 

Hva tilbyr vi?

En utfordrende og spennende stilling med mange utviklingsmuligheter i et positivt, hyggelig og hektisk miljø.  Lønn etter avtale.  Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.

Narvik kommune har 6 måneders prøvetid.
Minst 2 referanser må oppgis i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Marianne Dobak Kvensjø, tlf. 934 27 786, e-post

Arkivsaksnummer som skal oppgis i søknaden og elektronisk søknadsskjema finner du på  www.narvik.kommune.no/stilling ledig.    

Søknadsfrist: 28. oktober 2017.

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Narvik kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.