Narvik kommune

Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du ønsker fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik, et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen og nærhet til en vakker og vill natur som er lett tilgjengelig uansett hvor du bor.

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.

Ballangen kommune har 2556 innbyggere, og ligger sentralt plassert i Ofoten - midt mellom fylkeshovedstedene Bodø og Tromsø. Avstand til nærmest by Narvik er 43 km og Evenes flyplass nåes på under en halv time med bil og båt. Ballangen er regionens største jordbrukskommune og har i tillegg et allsidig næringsliv med et mangfold av små og mellomstore bedrifter. Kommunen har et rikt kultur- og idrettsmiljø og gode muligheter for alle typer friluftsliv.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 10.12.17

Er du vår nye kommuneoverlege i Narvik og Ballangen kommune?

Narvik og Ballangen kommune ønsker å tilsette felles kommuneoverlege i 100 % stilling, Narvik disponerer 80 %
og Ballangen 20 %.

Fag og forvaltning er en spennende enhet å jobbe i, vi er tett på der det skjer. Vi er løsningsfokuserte og en premissleverandør av høy kvalitet. Hos oss har du store utviklingsmuligheter og kan i stor grad forme din egen arbeidshverdag.

Vi støtter og bistår rådmann, enheter og enhetsledere i kommunen med saksbehandling, råd og støtte, utviklings- og planarbeid samt fatter forvaltningsvedtak og ivaretar klagesaksbehandling og tilsyn. Enheten består av kommuneadvokat, kommuneoverlege, rådgivere miljørettet helsevern, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver, og helse- og omsorgsrådgiver, boligkontor, tildelingskontor, rådgiver for bevillingssaker og koordinator for kreft og lindrende behandling.

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinskfaglig rådgiver for kommunene.
 • Bidra aktivt i kommunenes utviklings- og planarbeid. I Narvik innebærer dette deltagelse i selve planprosessen, i Ballangen kvalitetssikring og innspill til planarbeidet.
 • Bidra aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet.
 • Planlegge, lede og koordinere det miljørettede helsevern arbeidet. I Narvik kommune vil det skje i samarbeid med rådgiver miljørettet helsevern.
 • Smittevernansvarlig, herunder medisinsk faglig rådgiver for Narvik kommunes vaksinasjonskontor og smittevernkontor.
 • Medisinskfaglig samhandling med samarbeidskommuner og eksterne institusjoner.

Kvalifikasjoner:
Vi søker en kommuneoverlege som har

 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Medisinskfaglig yrkeserfaring.
 • Kjennskap til lov og avtaleverk som regulerer tjenesten.
 • Gode norskkunnskaper.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode IT-ferdigheter.
 • Beherske relevant IT-verktøy.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Spesialist i samfunnsmedisin.
 • Spesialist i allmennmedisin.
 • Samfunnsmedisinsk erfaring.
 • Allmennmedisinsk erfaring.
 • Erfaring fra helseadministrasjon/kommunehelsetjeneste.

Det vil bli lagt vekt på:

 • Personlig egnethet.
 • Evne til internt- og tverrfaglig samarbeid og kollegial støtte.
 • Tidligere arbeidserfaringer, faglige kvalifikasjoner og faglig dyktighet. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon for stillingen.

Vi søker en kommuneoverlege som kan bidra til å forankre Narvik kommunes verdigrunnlag i sin egen enhet ved å være nytenkende, raus og stolt. Vi er på jakt etter en engasjert og initiativrik lege med interesse for samfunnsmedisin.

Hva tilbyr vi?

En utfordrende og spennende stilling med mange muligheter for utvikling og å utgjøre en forskjell. Du vil jobbe i et tverrfaglig og hyggelig miljø med mange dyktige kollegaer.

Generelt om stillingen og ansettelsesprosessen:

 • Lønn etter avtale.
 • Offentlig pensjonsordning.
 • Minst 2 referanser må oppgis. Aktuelle søkere innkalles til intervju.
 • Den som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Kommunen har 6 måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Enhetsleder Veronica Mikkelborg, fag- og forvaltning, E-post: veronica.mikkelborg@narvik.kommune.no
eller telefon, + 47 900 40 944

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk.

Skjemaet finner du i vårt søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnr: 17/3868.

Søknadsfrist: 10.12.17

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.