Narvik kommune

Enhetsleder for barnevern og ressursteam

Ønsker du en utfordrende og spennende lederstilling i den vakre regionen Ofoten, midt i Nord-Norge?

Har du stort engasjement for barnevernfaglige utfordringer og vil være med å lede Narvik kommune? Dette er en spennende og utfordrende lederstilling. Til stillingen som enhetsleder ligger et stort ansvar og rikelig mulighet for faglig og personlig utvikling. Enhetsleder inngår i kommunens ledergruppe og rapporterer direkte til rådmannen. Enhetsleder har helhetlig resultatansvar for enheten.

Velkommen som søker!

nhet Barnevern og ressursteam har 24 årsverk, med to fagledere i hhv barnevern og ressursteam. Barneverntjenesten er felles for Ballangen og Narvik kommune. Kommunens advokater bistår tjenesten. I barnevernet jobbes det etter spesialist modellen, og består av undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam. Tjenesten har fokus på internkontroll, forebygging og kompetanseheving hos de ansatte. Barneverntjenesten har en vaktordning.

Ressursteamet er et lavterskeltilbud som yter hjelp til å forebygge og gi tidligst mulig innsats for å avverge sykdomsforløp innenfor atferd, rus og psykisk helse for aldersgruppen 0-23 år. Narvik kommune er en TIBIR kommune, og gir tilbud om PMTO. Andre arbeidsoppgaver i tjenesten er familiehjelp, ungdomshjelp, ulike gruppetilbud, veiledning av samarbeidspartnere og tilsynsarbeid i fosterhjem.

Narvik kommune ivaretar også vertskommuneoppgaver for Narvik og omegn krisesenter.

Vi søker en enhetsleder som kan bidra til å utvikle en vi-kommune ved å inneha et helhetssyn på kommunens drift, ivareta personal- og økonomiledelse, utvikle enheten faglig og administrativt samt sikre en faglig kompetent tjenesteleveranse i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk og vedtatte mål slik de framkommer i overordna planverk og enhetens virksomhetsplan.

Vi søker en leder som vil bidra til å utvikle et framtidsrettet barnevernstilbud for innbyggerne, som vektlegger samhandling og et godt samarbeid med øvrige enheter og eksterne samarbeidspartner og gir god og aktiv støtte til enhetens ansatte.

Det forventes bidrag inn i Kommunesammenslåingsprosessen.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdanning på minimum bachelornivå innen sosialfag/barnevernfag eller juridisk utdannelse kombinert med særskilt erfaring på barnevernområdet
 • Ledelseserfaring
 • God kunnskap om barnevernloven
 • Generell kunnskap om lov- og avtaleverk innen fagområdet, personalforvaltning og forvaltningsloven.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Gjennomgående gode It-ferdigheter og erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, herunder programvare
 • Førerkort kl. B

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i administrasjon, ledelse, økonomi eller relevante fagområder
 • Relevant erfaring, herunder erfaring fra komplekse organisasjoner, fra fagutviklingsarbeid, endringsprosesser og/eller prosjektledelse
 • Erfaring fra kommunal sektor
 • Erfaring fra barnevernsområdet
 • Generell kunnskap om lover og forskrifter på tilgrensende fagområder

Egenskaper vi vektlegger:

Vi søker en motiverende, synlig og resultatorientert leder som vil gjenspeile kommunens verdigrunnlag ved å være nytenkende, raus og stolt og forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet.

Egenskaper som vektlegges er:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gjennomføringskraft
 • Evne til å motivere og inspirere og kunne bidra til å utvikle sine medarbeidere

Vi tilbyr offentlig pensjonsordning og lønn etter avtale.Den som tilsettes må fremlegge politiattest.
Kommunen har 6 måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa, telefon: 950 26 897 eller e-post 

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk.
Skjemaet finner du i vårt  søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnummer 17/3393.

Søknadsfrist: 18.12.17

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Narvik kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.