Narvik kommune

Er du vår nye rektor (enhetsleder) ved Beisfjord skole?

Vil du være med å lede Narvik kommune? Da kan vi invitere deg til å søke en spennende stilling som rektor (enhetsleder) ved Beisfjord skole.

Søknadsfrist: 02.04.18

Velkommen som søker!

Har DU disse kvalitetene?

 • Brenner for skolefaglig utvikling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gjennomføringskraft
 • Omsorgsfull og inkluderende, motiverende og tilstede
 • Du er nytenkende, raus og stolt av faget

Mer om stillingen

Som rektor (enhetsleder) vil du ha det helhetlige resultat ansvaret for Beisfjord skole. Våre tjenester har betydning for alle som bor her og ditt bidrag vil være viktig for å utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Beisfjord skole er en 1-7 skole med 104 elever inneværende skoleår og SFO tilbud med plass til 30 elever. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser 13 km utenfor bykjernen.

Skolen satser på anvendelse av digitale verktøy for bedre undervisning, vurdering for læring, læring i friluft, relasjonsledelse i klasserommet, Olweus og LP (læringsmiljø og pedagogisk analyse). Ved skolen er det 10 fast ansatte lærere, 3,5 assistenter i SFO og merkantil stilling. Skolen har helsesøster tilknyttet skolen i 0,2 stilling. Informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside narvikskolen.no/beisfjord

Rektor ved Beisfjord skole

Rektor har helhetlig resultatansvar for skolen og skal gjennom sin ledelse sikre riktig kvalitet i skolen. Det skal gjennomføres drift av enheten iht. gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, nasjonale planer, bystyrets vedtak og målsettinger slik de framkommer av kommuneplan/annet relevant planverk og enhetens virksomhetsplan.

Rektor har ansvar og myndighet som er gitt iht. delegasjonsreglementet  innen økonomiforvaltning, tjenesteproduksjon, personalforvaltning, driftsplanlegging og utvikling av tjenesten som sine hovedoppgaver. Rektor må påregne å bidra i utarbeidelsen av bystyresaker, å møte i folkevalgte organ samt bidra i den pågående kommunesammenslåingen med Ballangen og Tysfjord kommune.

Kvalifikasjoner

Vi søker en enhetsleder som har

 • Relevant pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet jamfør kravene i opplæringsloven
 • Erfaring fra undervisning/administrativt arbeid i skole/utdanningsinstitusjon
 • Ledererfaring (fag, personal og økonomi)
 • Gjennomgående gode IT-ferdigheter og erfaring med bruk av relevant IT-verktøy og programvare

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i ledelse vil bli tillagt vekt, men god og relevant praksis med dokumenterte resultater kan sidestilles
 • Mastergrad i skoleledelse eller rektorutdanning
 • Annen relevant lederutdanning
 • Kompetanse og erfaring  innen utviklings- og planarbeid
 • Erfaring fra arbeid med relevante intervensjoner som Vurdering for læring, LP-modellen og forebyggende arbeid mot mobbing m.m.

Egenskaper vi vektlegger

Våre ansatte skal gjenspeile kommunens verdigrunnlag ved at de skal være nytenkende, raus og stolt. Rektor skal bidra til å forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet og være en god rollemodell, legge til rette for faglig utvikling av enheten og bidra til utvikling på fagområdet.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon for stillingen.

Generelt om stillingen og ansettelsesprosessen:

 • Mellom rådmann og enhetsleder inngås lederavtale
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning
 • Minst 2 referanser må oppgis. Aktuelle søkere innkalles til intervju

Referanser og intervju tillegges stor vekt. Kommunen har 6 måneders prøvetid.

Føler du at det er DEG vi ser etter? Da er du invitert til å søke!

Randi Randal på telefon: 977 82 523 eller e-post randi.randal@narvik.kommune.no eller
Heidi E. Laksaa på telefon: 950 26 897 eller e-post heidi.eriksen.laksaa@narvik.kommune.no

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk. Skjemaet finner du i vårt søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnr: 18/1015.

Søknadsfrist: 02.04.18

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.