Narvik kommune

Er du kreativ, initiativrik og engasjert dansepedagog som liker å undervise barn og unge?

Da ønsker vi deg som vår nye dansepedagog ved Narvik kulturskole her i vakre Nord-Norge.

Narvik kulturskole søker erfaren dansepedagog med utdanning fra høgskole eller lignende. Vi ønsker spisskompetanse innen jazzballett og hiphop, eventuell videreutdanning som pedagog og gjerne erfaring som utøvende danser.

Velkommen som søker!
Søknadsfrist: 25.april 2018

Dansepedagog, 100% fast stilling

Stillingens arbeidsoppgaver er pedagogisk virksomhet med undervisning av enkeltelever og i grupper, samarbeids undervisning i skolen og utvikling av skolens pedagogiske og faglige tilbud innenfor dans.  

Våre tanker om hvem du er

Det legges vekt på søkers personlige egenskaper, herunder gode samarbeidsevner og godt lag med barn og unge, engasjement og evner til å være resultatorientert og arbeide selvstendig. Ansatte i Narvik kommune skal bidra til å forankre Narvik kommunes verdigrunnlag på arbeidsplassen sin ved å være nytenkende, raus og stolt. Narvik kommune kan tilby variert arbeid i et positivt, hyggelig og hektisk miljø.

Vi søker deg som har:

 • Dansepedagogisk utdanning på høyskole eller lignende
 • Pedagogisk kompetanse innen jazzballett og hip hop
 • Gode norskkunnskaper
 • Kunnskap om lovverk og avtaleverk som har betydning for stillingen, herunder opplæringsloven
 • Erfaring som dansepedagog fra kulturskoler og/eller andre profesjonelle institusjoner

Vi ønsker i tillegg at du har:

 • Videreutdanning fordypning som pedagog og som utøvende dans
 • Erfaring som pedagog innen forskjellige dansesjangere
 • Kunnskap om samarbeid med andre institusjoner som skoler, barnehager, lag og foreninger og andre
 • Godt lag med barn
 • Erfaring i samarbeid med offentlige institusjoner
 • Samhandling og teamarbeid
 • Førerkort for bil.

Det legges vekt på søkers personlige egenskaper, herunder gode samarbeidsevner og godt lag med barn og unge, engasjement og evner til å være resultatorientert og arbeide selvstendig. Ansatte i Narvik kommune skal bidra til å forankre Narvik kommunes verdigrunnlag på arbeidsplassen sin ved å være nytenkende, raus og stolt.

Narvik kommune kan tilby variert arbeid i et positivt, hyggelig og hektisk miljø.

Generelt om stillingen og ansettelsesprosessen:

Du får lønn etter avtale og offentlig pensjonsordning. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Ved tilbud om ansettelse skal politiattest fremlegges. 

Er det DEG vi ser etter? Da håper vi du søker snarest, og senest 25. april 2018

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk.

Skjemaet finner du i vårt søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnr: 18/1134

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kulturleder Randi Melgaard, telefon 918 56 867 eller kulturskolens rektor Lars Kristian Jakobsen, , telefon 917 67 327.

Søknadsfrist: 25. april 2018

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.