Narvik kommune

Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du ønsker fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik, et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen og nærhet til en vakker og vill natur som er lett tilgjengelig uansett hvor du bor.

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.

Velkommen som søker!

Er du vår nye prosjektleder som skal lede Narvik kommune for bærekraftig byutvikling?

Enhet areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune har ledig et spennende engasjement som prosjektleder for bærekraftig byutvikling. Engasjementet har en varighet på 1,5 år.

Søknadsfrist: 30. mai 2018

Vi søker prosjektleder til å lede prosjektet Narvik regionsenter - attraktivt, levende og tilgjengelig. Prosjektleder skal lede prosjektet hvor målsetningen er å styrke og sikre en bærekraftig utvikling av sentrum.

Prosjektet skal sees i sammenheng og koordineres med andre prosjekter for å sikre en best mulig samlet effekt av prosjektene. Prosjektleder vil derfor også ha en koordinerende rolle.

Prosjektet skal legge til rette for økt innovasjon, verdiskaping og bolyst. Sentrum skal være attraktivt, levende og tilgjengelig. Prosjektleder skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom ulike aktører, og utvikle et konsept og en arena for fremtidsrettet samarbeid. Prosjektet skal ha fokus på målrettede tiltak og økt bruk av virkemiddelapparatet. Prosjektleder skal også ha fokus på igangsetting av ulike samarbeidsprosjekter i sin portefølje. Det er utarbeidet egen prosjektplan til prosjektet.

Areal- og samfunnsutvikling er organisert i fagområdene Plan, miljø, folkehelse, byggesak, kart og  oppmåling. Enheten spiller en viktig og sentral rolle i utviklingen av Narviksamfunnet og står overfor mange store og spennende utviklingsoppgaver.

Prosjektleder har ansvar for gjennomføring av prosjektet bærekraftig byutvikling  - Narvik regionsenter - attraktiv, levende og tilgjengelig.

Hovedoppgavene vil være:

 • Utarbeide en sentrumsstrategi
 • styrke Narvik som regionsenter gjennom en bærekraftig og innovativ sentrumsutvikling
 • Legge til rette for økt innovasjon, verdiskaping og bolyst i Narvik sentrum
 • Sikre god kommunikasjon og samhandling mellom ulike aktører, og utvikle et konsept og arena for fremtidsrettet samarbeid
 • Legge til rette for å gjennomføre målrettede tiltak og få økt fokus på bruk av virkemiddelapparatet
 • Koordinering av kommunens sentrumsprosjekter

Vi søker deg som er:

 • Samfunnsengasjert
 • Selvstendig og opptatt av gode leveranser
 • Omgjengelig og fleksibel med god evne til å jobbe i team
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Trives med hektiske dager og høyt aktivitetsnivå

For stillingene kreves:

 • Relevant utdanning på høgskole-/ universitetsnivå, master eller bachelor
 • Det er ønskelig med prosjektledelse i fagkretsen
 • Du må har erfaring fra prosjektledelse
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra utviklings- og innovasjonsarbeid og erfaring og kjennskap til metoder for involvering og medvirkning
 • Kjennskap til offentlig sektor er en fordel
 • Du må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gjennomgående gode It-ferdigheter og erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, herunder programvare

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon for stillingen.

Det legges vekt på søkers personlige egenskaper, herunder samarbeids- og kommunikasjonsevner, positiv innstilling, engasjement og evner til å være resultatorientert og beslutningsdyktig.

Narvik kommune kan tilby variert arbeid i et positivt, hyggelig og hektisk miljø.  Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.

Kommunen har 6 måneders prøvetid. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved henvendelse til Marianne Dobak Kvensjø på telefon 934 27 786 eller e-post 

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk. Skjemaet finner du i vårt søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Følgende arkivsaksnummer skal oppgis i søknaden: Arkivsak nr. 18/1736

Narvik kommune gjør oppmerksom på at det utarbeides offentlig søkerliste etter søknadsfristens utløp. Søkere som ønsker sin søknad unndratt offentlighet bes opplyse om dette og grunngi det særskilt. Søkeren vil bli kontaktet dersom kommunen ikke finner tilstrekkelig grunnlag for å unndra søknaden offentlighet. Det vises til Offentlighetslovens § 25.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.