Narvik kommune

Narvik kommune -Nytenkende, raus og stolt!

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Når den nye Hålogalandsbrua stå ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum. Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden.

Enhetsleder (eiendomssjef) ved enhet eiendomsforvaltning

Narvik kommune søker en utviklingsorientert leder med strategisk og innovativt blikk til å lede enhet for Eiendomsforvaltning. 

Enhet Byggforvaltning består av 23.8 årsverk; 4.8 årsverk i administrasjon, 5,5 årsverk bassengdrift og 13.5 årsverk på utedrift og SD-styring. Renhold har 36 årsverk inkludert 2 årsverk arbeidsledere. Totalt vil den nye enhet eiendomsforvaltning har ca 65 årsverk (p.t. 61,8 årsverk). 

Som leder av eiendomsforvaltningen har du ansvar for kostnadseffektiv drift og 
verdibevarende vedlikehold av 37 formålsbygg og totalt ca. 100 000 kvm. Som enhetsleder 
har du ansvar for arealeffektiv drift, porteføljestyring, koordinering og oppfølgning av 
ombyggingsprosjekter, utvikling av bygningsmassen og avhending/utfasing av bygg iht. kommunens behov og investeringsplan. Driftsoppgavene gjøres i hovedsak i egenregi, mens utviklingsoppgavene kjøpes gjennom inngåtte rammeavtaler. I henhold til bystyrets vedtak skal utviklingsoppgavene fremover i større grad utføres i egenregi. 

Generelt om stillingen og ansettelsesprosess: 

 • Mellom rådmann og enhetsleder inngås lederavtale 
 • Lønn etter avtale 
 • Offentlig pensjonsordning 

Minst 2 referanser må oppgis. Aktuelle søkere innkalles til intervju. 

Er det DEG vi ser etter? Da håper vi du søker snarest, og senest 24. juni 2018

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig resultatansvar for enheten
 • Sikre riktig kvalitet i enheten i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, bystyrets vedtak og målsettinger
 • Ansvar og myndighet er gitt iht. delegasjonsreglementet av rådmannen innen økonomiforvaltning, tjenesteplanlegging – og produksjon, personalforvaltning og
 • utvikling av tjenesten
 • Ansvar for å utvikle metoder og iverksette tiltak som kan øke enhetens kompetanse og legge til rette for produksjons- og kvalitetsutvikling

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitet/høgskoleutdanning
 • Kjennskap til/erfaring med porteføljestyring
 • Kjennskap til/erfaring med digital FDV-styring
 • Kjennskap til/erfaring med bruk av Norsk Standard-kontrakter i ulike varianter
 • Erfaring i bruk av digitale prosjektstyringsverktøy
 • Erfaring i kommunal saksbehandling og saksfremlegg

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige
 • medarbeidere vil få en sentral rolle i videreutvikling av enheten. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinfo
Lars Norman Andersen, Kommunalsjef, tlf: 959 85 439
Randi Randal, Kommunalsjef, tlf: 977 82 523

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.