Narvik kommune

Narvik – et samfunn i utvikling

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til flyplassen

Med sine 1643 stolte årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver. Narvik kommune er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Folkehelse, befolkningsstruktur, økonomi og tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser er satsingsområdene til Narvik kommune.

Kommunen benevnes som teknologihovedstaden i Nord Norge, basert på klyngen teknologibedrifter, UiT i Narvik - Norges Arktiske Universitet og kommunens digitalisering av innbyggertjenester. Narvik kommune er utviklingsorientert og tilrettelegger for etableringer og nyskapning. Kommunen har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes og næringslivets høye forventninger.

 

Controller HR - Narvik kommune

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.