Narvik kommune

Narvik – et samfunn i utvikling

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til flyplassen

Med sine 1643 stolte årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver. Narvik kommune er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Folkehelse, befolkningsstruktur, økonomi og tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser er satsingsområdene til Narvik kommune.

Kommunen benevnes som teknologihovedstaden i Nord Norge, basert på klyngen teknologibedrifter, UiT i Narvik - Norges Arktiske Universitet og kommunens digitalisering av innbyggertjenester. Narvik kommune er utviklingsorientert og tilrettelegger for etableringer og nyskapning. Kommunen har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes og næringslivets høye forventninger.

 

Controller økonomi - Økonomi og service

Vi skal styrke vår evne til å gjennomføre vedtak, kvalitetssikre implementering og effektive prosesser, og vi skal nå ansette:
CONTROLLER ØKONOMI, CONTROLLER INNKJØP, CONTROLLER HR 


Controllerne vil rapportere til enhetsnivå ved kommunalsjef for virksomhetsstyring og internkontroll og skal i fellesskap utvikle et erfarent team. Controlleren skal i alle relevante prosesser gi lederstøtte, tilrettelegge og forenkle samt være pådriver for gjennomføring. Controller må tørre å utfordre til nytenkning. Controller må ha evne til å analysere og være en problemløser, ha en logisk og metodisk tilnærming, god forståelse av offentlig virksomhet, høy grad av nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer og samtidig de store linjer. 

Felles arbeidsområde for de tre stillingene:
 

 • Kontrollere at prosesser/tiltak som følger av politiske og administrative vedtak følges opp og iverksettes i henhold til formål. 
 • Utarbeide og bistå i analyser pr enhet og sektor 
 • Bidra til økt kompetanse på rapportering og analyse 
 • Identifisere gevinster og bidra til prosesser som sikrer gevinstrealisering 
 • Være en ressursperson, lede og delta i utviklingsarbeid 
 • Drive utvikling og effektivisering av interne prosesser og rutiner 
 • Bidra til å videreutvikle og implementere en hensiktsmessig struktur for virksomhetsstyring og internkontroll 
 • Utøve lederstøtte innenfor aktuelt tema

 

Arbeidsoppgaver:

 • Controller økonomi skal følge opp løpende økonomisk drift og sikre at vedtatte økonomiske mål blir gjennomført.
 • En viktig del av rollen er å formidle informasjonen og forståelsen for økonomi i fagområdene, sikre analyser og beslutningstøtte som bidrar til ønsket utvikling og styring av tjenesteområdene.
 • Bidra til planlegging av enheters virksomhetsstyring slik at man oppnår god kobling mellom ansatte, økonomiske og teknologiske ressurser

 

Kvalifikasjoner:

 • De er nødvendig med universitets/høyskoleutdanning, minimum bachelor innen økonomi. Det er ønskelig med utdanning innen ledelse/prosjektledelse
 • Du må ha erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Du må ha evne til å omsette kompleks og omfattende mengde data til relevant styringsinformasjon, ha gode kunnskaper om digitale løsninger og solide Excel-kunnskaper.

 

Utdanningsretning:

 • Økonomi

 

Utdanningsnivå:

 • Høyskole/Universitet

 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker personer som er tydelige, engasjerte, har fokus på måloppnåelse og har stor faglig autoritet.
 • Du har stor gjennomføringsevne god rolleforståelse og forståelse for kommunal forvaltning.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er innovativ og utviklingsorientert.
 • Du gir god lederstøtte, også gjennom konstruktiv veiledning.

 

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.