Natre Vinduer AS

Vil du jobbe for en av Norges største produsenter av kvalitetsvinduer? Natre på Hemnesberget søker fabrikksjef

Natre er en  markedsledende leverandør av vinduer mot byggevarehandelen, med en meget sterk merkevare og veletablerte kundeforhold. Som fabrikksjef for Natre på Hemnesberget vil du få mulighet til å lede og videreutvikle en moderne og tradisjonsrik fabrikk. Du vil være en viktig bidragsyter til realisering av virksomhetens resultatmål på kort og lang sikt gjennom operasjonell ledelse, utvikling og effektivisering. Du vil få jobbe i et aktivt og engasjert konsern med solide, langsiktige internasjonale eiere og en uformell, jordnær og prestasjonsorientert selskapkultur med muligheter for faglig utvikling.

 

Stillingsbeskrivelse

 • Personalansvar for fabrikkens ansatte med ansvar for at til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk innenfor HMS/ personalsiden etterleves
 • Økonomisk ansvarlig for driften av fabrikken og ansvarlig for jevnlig oppfølging og rapportering av KPI’er
 • Ansvar for produksjon og optimal drift herunder produktivitet, HMS, kvalitet, leveringspresisjon og fyllingsgrad
 • Implementere og videreutvikle Natres Smidig og Lean produksjonssystem. ·     
 • Sikre kontinuerlig forbedring og utvikling av anlegg, prosesser og medarbeidere i henhold til våre mål og verdier          

 

Personlige egenskaper

 • Målrettet og resultatorientert
 • God helhetsforståelse av virksomheten og av supply chain
 • Tydelig, engasjert, inkluderende og motiverende lederstil.
 • Handlekraftig, gjennomføringsterk og robust
 • God lagbygger med evnen til organisasjonsutvikling, kommunikasjon og samarbeid på alle nivåer.
 • Selvstendig og lærevillig


Krav til Utdannelse

 • Høyere teknisk utdanning


Krav til Arbeidserfaring

 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende stilling i produksjonsvirksomhet med betydelig personalansvar
 • Erfaring innen Lean-metodikk, gjerne fra prosess- eller næringsmiddelindustri
 • Erfaring fra organisasjoner som har tilsvarende størrelse / kompleksitet samt høy grad av mekanisk produksjon
 • Gode resultater knyttet til lederskap, endringsprosesser og drift
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.