Naustdal Kommune

Naustdal kommune er bygdekommunen mellom Førde og Flora, i det mest ekspansive bu- og arbeidsområdet i Sogn og Fjordane. Naustdal har bygda sine kvalitetar og byen sine tilbod like ved. Kommunen har vel 2700 innbyggarar og er om lag 370 km2 stor. Kommunen har ca 94 km kommunal veg og har vedteke ulike investeringsprosjekt for vegane m.m. for ca 5,5 mill kr.

Assisterande styrar og pedagogisk leiar

Lunden barnehage har ledig stillingar som assisterande styrar og pedagogisk leiar frå januar 2018.

Assisterande styrar er 50%, fast stilling.
Pedagogisk leiar i 100% stilling  er eit vikariat til januar 2019, med mulegheit for forlenging.
Dersom det blir internt opprykk til stillinga som assisterande styrar, har vi også ledig stilling som pedagogisk leiar i 50% fast stilling.

Søkjar må ha utdanning som barnehagelærar eller anna relevant    høgskuleutdanning.

Frå januar har vi om lag 80 barn. Vi held til i godt, moderne og funksjonelt bygg i Naustdal sentrum.

Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår gjeld.
Den som vert tilsett må legge fram politiattest.

Nærare opplysningar om stillingane vert gjeve av seksjonsleiar Kirsten Kongsvik, tlf. 41 16 08 89.

Søknad skal sendast Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal eller på epost:

Søknadsfrist: 1. November 2017.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.