Naustdal Kommune

Naustdal kommune er bygdekommunen mellom Førde og Flora, i det mest ekspansive bu- og arbeidsområdet i Sogn og Fjordane. Naustdal har bygda sine kvalitetar og byen sine tilbod like ved. Kommunen har vel 2700 innbyggarar og er om lag 370 km2 stor. Kommunen har ca 94 km kommunal veg og har vedteke ulike investeringsprosjekt for vegane m.m. for ca 5,5 mill kr.

Sjukepleiar/Vernepleiar

Open omsorg

 • Sjukepleiar – 80-100 % fast stilling

Krav om:

 • Autorisasjon
 • Godt humør og positiv innstilling,
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgåver    
 • Trivast i ein hektisk arbeidskvardag.
 • Erfaring frå heimesjukepleie er ein fordel

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med erfarne og støttande medarbeidarar
 • Varierande og spennande arbeidsoppgåver
 • Elektronisk pasientjournal - App på mobilen
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsordningar

Nærare opplysningar om stillinga vert gjeve av seksjonsleiar Mona Kidøy Svalheim, tlf. 90537710.

Open omsorg og heimetenesta for funksjonshemma

 • Helgestillingar for sjukepleiar/vernepleiar: Fleire mindre helgestillingar

(frå 14 - 22% stilling)  med arbeid anna kvar eller tredje kvar helg. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med sjukepleiar/vernepleieutdanning vil det bli vurdert å tilsetje helsefagarbeidar for ein tidsavgrensa periode. 

Nærare opplysningar om stillingane vert gjeve av:
Seksjonsleiar Open omsorg, Mona Kidøy Svalheim, mobil 90537710.
Seksjonsleiar heimetenestene for funksjonshemma, Anita Sunnarvik tlf. :95025920.

Søknad med CV sendast til Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal eller med epost til

Søknadsfrist: 1. august 2018

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.