Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 165 0000 ansatte og kontraktører i over 50 land. 

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.

Innkjøpsmedarbeider

Innkjøpsavdelingen ved Glencore Nikkelverk er ansvarlig for innkjøp av alle varer og tjenester til bedriften. Bedriften ønsker å opptre som en profesjonell kunde gjennom et godt samarbeid med leverandører, interne avtaleeiere og rekvirenter. Innkjøpsavdelingen står for koordinering og daglig drift av alle anskaffelser samt den inngående fakturaprosessen. Avdelingen består av 7 personer.

Innkjøpsmedarbeideren har ansvar for viktige back-office funksjoner samt noe innkjøpsarbeid. En viktig oppgave er å bistå rekvirenter i rekvisisjonsprosessen og være bindeledd mellom rekvirenter og leverandør. Det er gode muligheter for å påvirke innholdet i stillingen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bearbeide og viderebehandle rekvisisjoner
 • Overføre attesterte rekvisisjoner til innkjøpsordre
 • Følge opp ordrebekreftelser og leveranser
 • Forestå forespørsler og innkjøp av mindre anskaffelser
 • Utføre andre administrative oppgaver i avdelingen
 • Være en pådriver for forbedringer innen eget arbeidsområde.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra innkjøpsarbeid
 • Utdanning innen økonomi/administrasjon. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Solid kompetanse på bruk av IT verktøy. Erfaring fra SAP er en fordel.
 • Erfaring fra forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og effektiv
 • Selvgående og proaktiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og utviklende miljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et aktivt idrettslag
 • Bedriftshytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

Søkere må være røykfrie

Søknadsfrist: 2. januar 2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.