Glencore Nikkelverk AS

Bedriftsfysioterapeut

Glencore Nikkelverk har en egen bedriftshelsetjeneste som jobber forebyggende med å skape et helsefremmende og trygt arbeidsmiljø. Avdelingen består av bedriftslege, to bedriftssykepleiere og en bedriftsfysioterapeut. Bedriftens arbeidsmiljø innebærer et spekter av eksponeringer og belastninger i arbeidsmiljøet som gjør arbeidet faglig interessant og utfordrende. Som bedriftsfysioterapeut vil hovedfokuset være på å forebygge muskel- og skjelettplager. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med dyktige fagpersoner i hele organisasjonen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge og vurdere ulike arbeidsmiljøfaktorer, samt anbefale forbedringer og forebyggende tiltak.
 • Tilrettelegge og følge opp risikovurdering av helse- og arbeidsmiljøfaktorer ved bruk av systemet Work Environment Health Risk Assessement (WEHRA).
 • Gi ergonomisk rådgiving og opplæring.
 • Delta i planlegging og ominnredning av tilbygg og nybygg, samt innkjøp av utstyr.
 • Gi konsultasjon vedrørende muskel- og skjelettplager.
 • Bidra i sykefraværsoppfølging og veiledning i fysisk trening.
 • Tilrettelegge arbeidsplassen for ansatte med spesielle behov.
 • Utføre arbeidsplassvurdering på individ- og avdelingsnivå.
 • Delta i vernerunder og yrkeshelserunder.

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fysioterapiutdanning, fortrinnsvis med videreutdanning i helse- og miljøarbeid.
 • Erfaring fra bedriftshelsetjeneste.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Høy integritet.
 • Initiativrik, selvgående og utadvendt.
 • Utviklings-, lærings- og forbedringsorientert.

Vi kan tilby:

 • Fast ansettelse i 60% stilling.
 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi.
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftshytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia).

Søkere må være røykfrie.

Søknadsfrist: 1. september 2019.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.