Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 156 000 ansatte og kontraktører i over 50 land. 

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.

Fagansvarlig el-sikkerhet elektrolyse

Stabil og sikker elforsyning er en kritisk faktor i Nikkelverkets produksjon. Vår avdeling for El-forsyning har ansvar for drift og vedlikehold av bedriftens høyspent- og høystrømsanlegg samt Hydrogenfabrikken på dagtid. I tillegg inngår 24 timers driften av samtlige elektro og automasjonsanlegg ved bedriften. El-sikkerhetsarbeidet på bedriften er en viktig del av avdelingens ansvar, herunder å sikre at våre ansatte har god kompetanse på området. Avdelingen består av totalt 15 ansatte. En av våre medarbeidere skal gå av på pensjon og vi søker hans etterfølger.

Stillingen omfatter fagansvar for el-sikkerhet i vår elektrolyseavdeling samt opplæringsansvar innenfor fagområdet. Vi søker etter en selvstendig og kvalitetsbevisst person, som evner å arbeide på en måte som ivaretar interne og offentlige krav til sikkerhet og forbedringsarbeid.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge opplæring i el-sikkerhet for bedriftens ansatte og kontraktører, herunder å utarbeide og holde kurs
 • Være avdelingens ansvarlige for oppfølging av elsikkerhet i bedriftens elektrolyseanlegg
 • Følge opp høystrømsanlegg, inklusive likeretter og DC-systemer
 • Representere avdelingen i prosjekter og vedlikeholdsoppgaver som berører el-sikkerheten i elektrolyseavdelingen
 • Være montasjeleder ved gjennomføring av prosjekter og større vedlikeholdsoppgaver innen høystrømsanleggene
 • Medvirke til at vedlikeholdsoppgaver og testrutiner i egne anlegg i tilknytning til elektrolysen blir gjennomført
 • Være ansvarlig for kobling og sikkerhet i høyspentanleggene
 • Inngå i bedriftens vaktordning for elektroinspektører
 • Være en aktiv pådriver til bedriftens forbedringsarbeid


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole elkraft eller tilsvarende, samt fagbrev som elektriker eller energimontør. Manglende utdanning kan kompenseres med utstrakt relevant erfaring.
 • Allsidig relevant praksis fra industri eller energiverk
 • Erfaring fra opplæringsarbeid
 • God forståelse for tekniske normer og drifts-, sikkerhets- og verneforskrifter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Høyt fokus på HMS og 5S

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Nøyaktig og strukturert
 • Serviceinnstilt og initiativrik


Vi kan tilby:

 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftshytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

Søkere må være røykfrie

Spørsmål om stillingen:
Kent Fanebust, Driftsingeniør El-forsyning, tlf: 488 81 234
Øyvind Gunnufsen, Vedlikeholdsleder, tlf: 411 26 191

Søknadsfrist: 25. september 2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.