Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 165 0000 ansatte og kontraktører i over 50 land.

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.

Ferievikarer 2022

Vi søker skoleelever og studenter som ønsker å jobbe som ferievikarer på Nikkelverket sommeren 2022.

Arbeidsoppgaver:
Ulike typer enkle operatøroppgaver i produksjonen, både på dagtid og skift.

Kvalifikasjonskrav:

  • Må ha fylt 18 år på ansettelsestidspunktet
  • Vise engasjement og jobbe selvstendig
  • Inneha gode norskkunnskaper, dette grunnet sikkerhet
  • Kunne jobbe gjennom hele sommerferien fra uke 24/25-31/32. Ferie gis ikke.
  • Ha evne til å jobbe sikkert i henhold til fastlagte prosedyrer
  • Kran og trucksertifikat er en fordel til flere av stillingene

 

Vi kan tilby:

  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • God lønn i henhold til bedriftens regulativ


Mer info:

Les mer info på vår nettside under folderen Karriere- Ferievikar.
Dersom du har andre spørsmål kan du kontakte oss på epost: sommerjobb@glencore.no

Søkere må være røykfrie.  Søknadsfrist 15.02.2022