Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 135 0000 ansatte og kontraktører i over 35 land.

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.

Fagspesialist leverandørstyring

Fagspesialist leverandørstyring

Innkjøpsavdelingen ved Glencore Nikkelverk er ansvarlig for innkjøp av alle varer og tjenester til bedriften samt ivaretar bedriftens logistikk- og lagerfunksjon. Avdelingens hovedansvarsområder er knyttet til styring av bedriftens forsyningskjede av varer og tjenester for å betjene daglig drift, prosjektanskaffelser, inngåelse og oppfølging av rammeavtaler og leverandørsamhandling. Bedriften ønsker å opptre som en profesjonell kunde gjennom et godt samarbeid med leverandører, interne avtaleeiere og rekvirenter. Avdelingen består av 15 personer.

God leverandørstyring og godt leverandørsamarbeid er viktig for å sikre kvalitet i gjennomføring av anskaffelsesprosessene og leveransene, samt understøtter bedriftens sikkerhetsarbeid. Videre er det viktig å påse at leverandørsamarbeidet skjer innenfor rammene av bedriftens etiske standarder og retningslinjer samt gjeldende lovverk. Vi ønsker å styrke dette arbeidet gjennom en nyopprettet stilling som Fagspesialist leverandørstyring. Rollen innebærer et utstrakt samarbeid på tvers av ansvarsområder i innkjøpsavdelingen, på tvers av interne avdelinger, eksternt mot leverandører og mot konsern. Her vil du få mulighet til å utforme strategier og påvirke måten vi jobber på for å sikre at vi har riktige leverandører som leverer i henhold til våre krav, verdier og mål for sikkerhet, kvalitet, effektivitet og etikk.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Fagansvarlig for leverandørstyring og leverandørutvikling
 • Lede leverandørstyringsprosessen og videreutvikle denne, herunder pre- og re-kvalifisering, revisjoner og evaluering av leverandører.
 • Utvikle og vedlikeholde en god leverandørkvalifiseringsstrategi med særlig fokus på sikkerhet, leveransekvalitet, effektivitet, forretningsetiske forhold og ansvarlige anskaffelsesprosesser.
 • Overordnet ansvar for å implementere prosedyrer, standarder og digitale systemer for leverandørstyringsprosessen på tvers av avdelinger.
 • Måling av leverandørprestasjoner, oppfølging mot KPI’er for rammeavtale leverandører og prosjektleveranser innenfor sikkerhet, kvalitet og leveringsevne.
 • Delta i forbedringsarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk/- økonomisk utdannelse, gjerne med supply chain management og prosjektledelse i fagkretsen
 • Minimum 3 års praktisk erfaring med anskaffelsesprosesser og leverandørstyring i en større virksomhet
 • Erfaring fra industri/tekniske miljøer
 • Gode digitale ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

For å lykkes i denne stillingen, er det viktig at du er en selvgående og proaktiv pådriver med stor gjennomføringsevne. Du samarbeider og kommuniserer godt med andre, er utadvendt og omgjengelig. Du har en analytisk og strukturert tilnærming, samtidig som du er fleksibel. Du motiveres av å få til forbedringer, og evner å stå i prosesser over tid.

 

Vi kan tilby:

 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi
 • En utadrettet og selvstendig rolle med stort kontaktnett og påvirkningsmuligheter
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftens ansatte har hytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

Søkere må være røykfrie.

Søknadsfrist 26.03.2023