Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 135 0000 ansatte og kontraktører i over 35 land.

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.

Senior innkjøper/kontraktsansvarlig

Innkjøpsavdelingen ved Glencore Nikkelverk er ansvarlig for innkjøp av alle varer og tjenester til bedriften samt ivaretar bedriftens logistikk- og lagerfunksjon. Avdelingens hovedansvarsområder er knyttet til styring av bedriftens forsyningskjede av varer og tjenester for å betjene daglig drift, prosjektanskaffelser, inngåelse og oppfølging av rammeavtaler og leverandørsamhandling. Bedriften ønsker å opptre som en profesjonell kunde gjennom et godt samarbeid med leverandører, interne avtaleeiere og rekvirenter. Avdelingen består av 15 personer.

Funksjonen er sentral i å understøtte bedriftens krav om sikkerhet i alle deler av leveransene. Vi søker en erfaren innkjøper som kan lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser samt bistå i oppfølging av leverandører. Videre vil du få en sentral rolle i videreutvikling og effektivisering av anskaffelsesfunksjonen.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Kontraktsansvarlig for rammeavtaler med kontraktører (eksternt arbeid)
 • Lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser
 • Leverandørstyring, herunder leverandørkvalifisering, revisjoner og leverandøroppfølging
 • Bidra til godt sikkerhetsarbeid og kvalitet i hele leveransekjeden
 • Delta i kontinuerlig forbedringsarbeid og digitalisering av prosesser
 • Daglige innkjøpsoppgaver som forespørsler, plassering av innkjøpsordre, oppfølging av varer og andre driftsoppgaver.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk/- økonomisk utdannelse, gjerne med supply chain management og prosjektledelse i fagkretsen
 • Minimum 3 års praktisk erfaring med innkjøp fra en større virksomhet
 • Erfaring med forhandlinger, oppfølging av leveranser og kontraktstyring
 • God kommersiell og økonomisk forståelse
 • Erfaren bruker av IT verktøy som Office produkter og ERP systemer
 • Fordel med erfaring fra utvikling av forsyningskjeder og kategoristyring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

For å lykkes i denne stillingen, er det viktig at du er en selvgående og proaktiv pådriver med stor gjennomføringsevne. Du samarbeider og kommuniserer godt med andre, er utadvendt og omgjengelig. Du har en analytisk og strukturert tilnærming, samtidig som du er fleksibel. Du motiveres av å få til forbedringer, og evner å stå i prosesser over tid.

 

Vi kan tilby:

 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi
 • En utadrettet og selvstendig rolle med stort kontaktnett og påvirkningsmuligheter
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftens ansatte har på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

Søkere må være røykfrie.

Søknadsfrist 26.03.2023