Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 135 0000 ansatte og kontraktører i over 35 land.

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.

Kjemiingeniør Analyselaboratoriet

Analyselaboratoriet har ansvar for analyse av råstoff, miljøprøver, kvalitetsanalyser av alle ferdigprodukter samt et utvalg prøver fra prosessen. Laboratoriet består av 15 ansatte fordelt på laboranter og ingeniører, og er en del av FoU-avdelingen. Laboratoriet er godt utstyrt med moderne analyseinstrumenter for uorganiske analyser. Vi søker etter en dyktig kjemiingeniør som kan utføre analyseoppdrag og bidra i utvikling og validering av analysemetoder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Nøyaktig utførelse og rapportering av analyseoppdrag av rutinemessig og variabel karakter. For eksempel innenfor teknikker som FAAS, XRF, ICP-OES, ICP-MS, forbrenningsanalyser (Leco), titrering, våtkjemisk laboratoriearbeid samt prøveoppredning av løsninger, faststoff og metaller for analyse.
 • Vedlikehold av tilhørende instrumenter og utstyr.
 • Bidra i laboratoriets arbeid med å utvikle og forbedre analysemetoder etter analytiske valideringsprinsipper.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på bachelornivå som kjemiker/kjemiingeniør.
 • Erfaring fra praktisk laboratoriearbeid og ulike analyseteknikker. Kjennskap til ovennevnte analyseinstrumenter er en fordel.
 • Kunnskap og erfaring i bruk av statistiske metoder for egenkontroll, kvalitetskontroll og validering av metoder og resultater.
 • Grunnleggende IT ferdigheter.
 • Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.


Personlige egenskaper:

For å lykkes i denne jobben må du kunne utføre arbeidet på en sikker, selvstendig og nøyaktig måte. Du er en lagspiller som samarbeider og kommuniserer godt. Du trives med en kombinasjon av rutineoppgaver og nye utfordringer, er lærevillig og nysgjerrig. Du har en strukturert arbeidsmåte og tar initiativ til å finne gode løsninger.

Vi kan tilby:

 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi og gode fremtidsutsikter
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftens ansatte har felles hytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

Søkere må være røykfrie

Søknadsfrist 04.06.2023