Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 135 0000 ansatte og kontraktører i over 35 land.

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.

Laboratorieingeniør FoU

FoU-avdelingen ved Glencore Nikkelverk er sentral i bedriftens videreutvikling og forbedring av eksisterende kjemiske og metallurgiske prosesser. Avdelingen består av høyt kompetente forskere, ingeniører og laboranter. Avdelingens Online-gruppe har hovedfokus på å drifte, vedlikeholde og utvikle bedriftens kontinuerlige driftsanalyser. Vi søker etter en dyktig laboratorieingeniør som kan være en ressursperson i videreutvikling av våre online analyser.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utføre drifts- og vedlikeholdsarbeid på eksisterende driftsanalyser, og rapportere resultater fra disse.
 • Bidra aktivt i analyseutviklingsarbeidet og rapportere utført arbeid.
 • Delta i ordningen for gassmåling.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på bachelornivå som ingeniør.
 • Erfaring fra praktisk laboratoriearbeid, ulike analyseteknikker og metoder.
 • Kunnskap og erfaring i bruk av statistiske metoder for validering av metoder og resultater.
 • Kjennskap til gass og støvmåling
 • Grunnleggende IT ferdigheter.
 • Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

For å lykkes i denne jobben må du kunne utføre arbeidet på en sikker, selvstendig og nøyaktig måte. Du er en lagspiller som samarbeider og kommuniserer godt. Du trives med en kombinasjon av rutineoppgaver og nye utfordringer, er lærevillig og nysgjerrig. Du har en strukturert arbeidsmåte og tar initiativ til å finne gode løsninger.

Vi kan tilby:

 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi og gode fremtidsutsikter
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftens ansatte har felles hytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

Søkere må være røykfrie

Søknadsfrist 11.06.2023