Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 135 0000 ansatte og kontraktører i over 35 land.

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.

IT driftsingeniør

Informasjons og digitaliseringsavdelingen (I&D) ved Glencore Nikkelverk er ansvarlig for å sikre robuste leveranser av IT og digitaliseringstjenester som støtter opp om bedriftens mål om en stabil, sikker og effektiv produksjon. Digitalisering er et viktig satsningsområde for Glencore Nikkelverk, der vi blant annet jobber for å bli mer datadrevet og utnytte ny teknologi.

Avdelingens team for IT drift skal levere sikre og stabile IT systemer og yte support på disse. Vi har både OnPrem, konsern- og skyløsninger, som gir varierte og interessant faglige utfordringer. Vi ønsker å styrke teamet og søker nå etter en dyktig og engasjert IT driftsingeniør som kan bidra til å levere profesjonelle tjenester med høy kvalitet gjennom effektive rutiner og god struktur.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Proaktiv drift og vedlikehold av bedriftens servere
 • Installasjon og oppgradering av programvare og løsninger
 • Patching av systemer og arbeid med sikkerhetsløsninger
 • Virtualisering
 • Kontakt med leverandører
 • Prosjektarbeid
 • Dokumentasjon

Oppgavene kan tilpasses kandidatens kompetanse.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen IT
 • Erfaring fra IT drift i større miljøer
 • Kunnskap og erfaring med rammeverk
 • Microsoft sertifiseringer
 • Gode ferdigheter innen norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Som IT ingeniør er det viktig at du arbeider systematisk og strukturert basert på en god teknisk forståelse. Du viser initiativ, er fleksibel og evner å håndtere flere oppgaver samtidig. Du er en serviceorientert lagspiller som samarbeider og kommuniserer godt med andre. Vi ønsker at du ser nye muligheter og aktivt søker å forbedre systemer og arbeidsmåter.

Vi kan tilby:

 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi og gode fremtidsutsikter
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftens ansatte har felles hytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

Søkere må være røykfri.

Søknadsfrist: 4.10.2023