Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2020 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Seksjonsleder (underdirektør) i Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor består av fire seksjoner og er en stor og mangfoldig avdeling. Vi har nå ledig en spennende stilling som seksjonsleder i seksjon for rettigheter (SIVRET). Seksjonen har ansvaret for en rekke store og små avtaler med organisasjoner i det sivile samfunn som jobber med et bredt felt av menneskerettigheter, likestilling og demokrati.  

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle seksjonens arbeid
 • Ansvar for faglig utvikling og kvalitetssikring i seksjonen
 • Forvalte og budsjettdisponere seksjonens tilskudds- og driftsmidler og rapportere i tråd med
  gjeldende lov- og regelverk
 • Ansvar for seksjonens ansatte og arbeidsmiljø i tråd med gjeldende avtaler og regler
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på fortrinnsvis master-/hovedfagsnivå, men relevant erfaring kan kompensere for utdanning
 • Erfaring med ledelse og personalansvar er ønskelig
 • Bistandsfaglig og/eller annen relevant internasjonal arbeidserfaring
 • Erfaring med økonomistyring og tilskuddsforvaltning
 • Kunnskap og erfaring med arbeid med sivilt samfunn
 • Kunnskap og erfaring med menneskerettigheter, likestilling og demokrati teller positivt
 • Erfaring fra norsk offentlig forvaltning tillegges vekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Evne til å engasjere, motivere og fremme godt arbeidsmiljø
 • Resultatorientert, ryddig og strukturert, med stor arbeidskapasitet
 • Evne og vilje til endring
 • Evne til strategiske tekning og utvikling av seksjonens ansvarsområder
 • Trygg og tydelig i lederrollen, med gode samarbeidsegenskaper og evne til å bygge relasjoner
 • Evne til å formidle kunnskap til ulike miljøer, både nasjonalt og internasjonalt, samt til
  å representere Norad på en god måte i ulike fora
Vi tilbyr

Tilsettingen er fast og lønnes i stillingskode 1059 underdirektør, lønnstrinn 68-86 (kr 615 900 – 963 200). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. Norad er opptatt av mangfold, med tanke på kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk og nasjonal bakgrunn, og vi vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å vise frem originaldokumentene. 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.