Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. 

 Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? Se forøvrig; Grønnere bistand (https://www.norad.no/om-norad/gronnere-bistand/)

Vil du være med å bidra til bedre folkehelse i verden?

Norad søker seniorrådgiver til seksjon for global helse 

Seksjon for global helse arbeider med å gjennomføre regjeringens prioriteringer i global helse. Seksjonen har hovedansvar for forvaltning av norske bistandsmidler til helse, herunder støtte til bl.a. WHO, Gavi, CEPI, Det Globale Fondet og GFF.  Seksjonen skal også operasjonalisere og implementere regjeringens innsats på universell tilgang til helsetjenester, klimarobust helsesystemstyrking, global helsesikkerhet, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Resultatstyring og – rapportering er en integrert del av vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig vurdering og oppfølging av utviklingsprogrammer, herunder saksbehandling og forvaltning av tilskuddsmidler
 • Faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner
 • Faglig og analytisk arbeid av relevans for regjeringens globale helseinnsats
 • Kommunikasjonsrettede oppgaver slik som rapporter og resultatformidling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan pålegges


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Utviklingsfaglig kompetanse og erfaring innen prioriterte områder i global helse og utviklingssamarbeid
 • Erfaring fra internasjonale organisasjoner og prosesser innen global helse, særlig i utviklingsland, vil bli tillagt vekt
 • Utviklingsfaglig kompetanse særlig knyttet til legemidler og helsetjenester i lav- og mellominntektsland, folkehelse, helsesikkerhet og beredskap
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis tilskuddsforvaltning og porteføljestyring, er ønskelig
 • Meget gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er ønskelig


Personlige egenskaper

 • Du evner å arbeide analytisk, systematisk og strukturert
 • Du trives med og tar initiativ til samarbeid, men arbeider også effektivt alene
 • Du kan formidle fagspesifikk tematikk tydelig i nasjonale og internasjonale miljøer, og bidrar til læring og utvikling
 • Du trives med å bygge relasjoner og representere norske myndigheter på en god måte
 • Du har stor arbeidskapasitet og er effektiv og fleksibel, med betydelig gjennomføringsevne


Vi tilbyr

 • Mulighet til å arbeide med en av hovedsatsningene innen utviklingssamarbeidet
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning
 • Meget godt og flerfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et stimulerende og inkluderende miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjon
 • En moderne og flott kantine, et velutstyrt treningsrom og et rikholdig fagbibliotek

Tilsettingene er vikariater, og har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse. Avlønning i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn  60 - 80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.