Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. 

 Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? Se forøvrig; Grønnere bistand (https://www.norad.no/om-norad/gronnere-bistand/)

Norad søker ekspert på åpne digitale løsninger

Vi trenger en ekspert på åpne digitale løsninger som kan hjelpe oss å integrere digitale fellesgoder i alle de store norske bistandssatsingene. Vi ser etter deg som har erfaring som utvikler eller arkitekt og nå vil bruke den kunnskapen for å jobbe i virkelig stor skala med de største utfordringene verden står overfor. I denne jobben får du ikke kodet selv, men du får jobbe faglig med IT-arkitektur, data, lisenser og løsninger. Vi tror ikke det er mange andre teknologijobber som kan gjøre en så stor forskjell for verden!

Du blir en del av teamet i Seksjon for innovasjon som har ansvaret for Norads utadrettede arbeid med innovasjon, teknologi og digitalisering. Seksjonen forvalter selv en portefølje med digitaliseringsprosjekter og jobber tett med andre team i Norad og eksterne partnere for å gjøre bistanden bedre gjennom åpne digitale løsninger. 


Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle Norads bistandsportefølje på digitalisering
 • Jobbe tverrfaglig med ikke-teknologer for å integrere digitale fellesgoder i tematiske bistandssatsinger
 • Initiere og lede innovasjonsprosesser
 • Gjøre faglige vurderinger av digitale løsninger opp mot standarden for digitale fellesgoder
 • Det tas forbehold om at andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov


Kvalifikasjoner

 • Høyere, relevant utdannelse på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Minimum 4 års relevant arbeidserfaring
 • Du må ha ekspertise på åpen lisensiering, åpne løsninger og åpne standarder
 • Erfaring med innovasjonsprosesser er nødvendig
 • Det er ønskelig med erfaring med IT-arkitektur
 • Internasjonal erfaring teller positivt
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig på engelsk, og motivasjon til å lære norsk i løpet av to år


Vi ser etter deg som 

 • Har stor arbeidskapasitet
 • Kan formidle fagspesifikk tematikk tydelig og bidrar til læring og utvikling
 • Trives med og tar initiativ til samarbeid, men også arbeider effektivt alene
 • Har interesse for internasjonale spørsmål og evne til å se det store bildet
 • Har evne til å jobbe systematisk og strukturert


Vi tilbyr

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver, men også mulighet for faglig utvikling
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for å jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse

En moderne og flott kantine, et velutstyrt treningsrom og et rikholdig fagbibliotek 


Tilsettingen er midlertidig med varighet to år, og lønnes enten som rådgiver (kr 478 300 - 750 000), eller i stillingskode seniorrådgiver (kr 750 000 - 900 000). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring, høyere lønn kan vurderes ved særskilt kvalifiserte kandidater.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.