Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med?

Jobber fra Norad

Budsjettkoordinator/ avdelingsøkonom for klima og miljø
Budsjettkoordinator/avdelingsøkonom
Norge/ Oslo
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 11 des 2022
Rådgiver/ seniorrådgiver - jurist
jurist
Norge/ Oslo
Lov, rett og sikkerhet
Utløpsdato: 11 des 2022