Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med?

Jobber fra Norad

Norad søker ekspert på åpne digitale løsninger
Rådgiver/seniorrådgiver ved seksjon for innovasjon
Norge/ Oslo
IT / Telekommunikasjon / Internett
Utløpsdato: 2 apr 2023
Vil du være med å bidra til bedre folkehelse i verden?
Seniorrådgiver - seksjon for global helse
Norge/ Oslo
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 26 mar 2023