Norautron AS

Norautron AS er et selskap i teknologikonsernet Norautron Group AS og fungerer som en komplett kontraktsprodusent  av kundespesifisert elektronikk og elektromekaniske produkter.

Vi tilbyr et bredt tjenesespekter innen design, utlegg, prototyping og serieproduksjon av  kretskort- og elektromekanisk utvikling,  sammenstilling, system-integrasjon, test, service, logistikk,  materialstyring og Product Life Cycle Management (PLCM).

Norautron AS er sertifisert i henhold ISO-9001/14001 og AQAP 2120.

Vi har ca 150 ansatte i Norge som arbeider i et miljø der kundene stiller store krav til nøyaktighet, kvalitet og leveringstid i alle ledd. Selskapet hadde en omsetning på 1,030 mrd i 2015 med et solid resultat.

Norautron har datterselskaper i Kina, Polen og Sverige og har industrisamarbeidspartnere i både Danmark og Polen. Et USA kontor ble også etablert i 2016. Totalt ansatte ca. 700

Vi er nå i ferd med å nå våre strategiske mål om å bli en av Nordens største aktører innenfor våre tjenesteområder.  Som en naturlig konsekvens av kraftig fokusering på effektivitet og konkurransekraft  - opplever vi nå økende aktiviteter innenfor den profesjonelle elektronikkindustrien og forsvarssegmentet. Vi trenger derfor å styrke vår kapabilitet på følgende område:

Customer Support / Kundekoordinator

Norautron selskapene produserer årlig  store mengder forskjellige produkter til forskjellige markedssegmenter. Bedriften opererer i en bransje der de viktigste suksesskriteriene ligger i å presentere gode tekniske løsninger, ha korte leveringstider og konkurransedyktige priser med høye krav til kvalitet.

Som Customer Support vil du jobbe aktivt mot våre kunder og er ansvarlig for den daglige oppfølgingen av flere av de i samarbeid med Salgsavdelingen.

Dine oppgaver:

 • Kundeoppfølging og kundens representant inn i bedriften
 • Være bindeleddet mellom Norautron og kunden ved å bygge langvarige relasjoner med eksisterende og nye kunder
 • Ordreinnleggelse og oppfølging av de mot kunde
 • Oppfølging av ordre internt
 • Bistå i planleggingsprosessen

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Min 3-5 års erfaring med kundebehandling/teknisk salg
 • Løsningsorientert med analytiske ferdigheter
 • God forståelse for- og erfaring med ERP system, og helst Dynamics AX
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Utpreget serviceinnstilling
 • Du er fleksibel, har gode samarbeidsevner og vil prestere i et hektisk miljø
 • Kandidater med erfaring/relevant utdanning vil bli foretrukket

Evne til god og presis kommunikasjon vil være viktig for å lykkes. Du bør også ha evne til å stimulere kolleger gjennom fokus på resultater og forbedringer.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henv: Ellen Åse Thu (VP Supply Chain): 932 51 399

Søknad med CV sendes elektronisk via søknadsknapp.
Søknad merkes ”Customer Support”.  Søknadsfrist : 27.09.2018

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.