Norautron AS

Norautron AS er et selskap i teknologikonsernet Embron Group AS og er komplett kontraktsprodusent av kundespesifisert elektronikk og elektromekaniske produkter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor prototyping, industrialisering og serieproduksjon av mekanikk, kretskort og komplette produkter/ systemer. Norautron AS er sertifisert i henhold ISO-9001/14001 og AQAP 2110. Vi har ca 750 ansatte globalt, hvorav 160 i Norge, som arbeider i et miljø der det stilles store krav til nøyaktighet, kvalitet og leveringstid i alle ledd. Selskapet omsetter for over 1.000 MNOK. Norautron har datterselskaper i Kina, Sverige og Polen samt et kontor i USA. For mer informasjon om Norautron, se vår web side: www.norautron.no

Norautron AS søker QC Ingeniør

Som QC Ingeniør får du en nøkkelrolle med å sikre produktkvaliteten i vår produksjon. Du vil få ansvaret for å opprettholde og forbedre eksisterende kontrollprosesser, samt bidra til riktig kvalitetssikring ved innføring av nye produkter. En viktig del av jobben vil være å analysere data og iverksette forbedringstiltak basert på statistikk og hendelser. Videre vil du støtte og veilede organisasjonen for øvrig i saker som omhandler produktkvalitet.

Oppgaver og ansvar

 • Løpende analyse av produktkvalitet, før, under og etter tilvirkningsforløpet
 • Opprettholde og forbedre eksisterende rutiner og kontrollprosesser
 • Delta og tidvis lede behandling av QC oppgaver
 • Organisere, lede og dokumentere produktkvalifiseringer (FAI)
 • Ansvar for måleprosesser og Metrological function
 • Bidra i planlegging og oppstart av nye produkter i produksjonen
 • Faglig støtte for vår QC-organisasjon
 • Delta i kommunikasjon med kunder om produktkvalitet

Vi søker en lagspiller med analytisk tilnærming som evner å jobbe selvstendig mot bedriftens mål. Du må ha bakgrunn fra prosess-, eller kvalitetskontroll, helst innenfor elektronikkproduksjon, og kjenne tilhørende standarder. Vi ser for oss at du har en bachelor grad innenfor et relevant fag, men personlige egenskaper og erfaring kan veie opp for manglede formell utdanning. Kjenner til nyttige kvalitetsverktøy som f.eks. 8D-metodikk, risikoanalyser og SPC, er det en stor fordel. Du må beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Lagspiller med evnen til å kommunisere skriftlig og muntlig med alle lag av organisasjonen
 • Analytisk og systematisk arbeidsmetodikk
 • Selvstendig og med evnen til å sette mål og gjennomføre de
 • Organiserer seg selv og andre for å oppnå målene som er satt.
 • Leverer eget arbeid med stolthet
 • Søker ny kunnskap

Stillingen rapporterer til VP QHSE

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til VP QHSE Børre Pedersen, tlf 41295509

Søknad med CV sendes digitalt via søkeknapp  

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.