Norautron AS

Norautron AS er et selskap i teknologikonsernet Embron Group AS og er komplett kontraktsprodusent av kundespesifisert elektronikk og elektromekaniske produkter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor prototyping, industrialisering og serieproduksjon av mekanikk, kretskort og komplette produkter/ systemer. Norautron AS er sertifisert i henhold ISO-9001/14001 og AQAP 2110. Vi har ca 750 ansatte globalt, hvorav 160 i Norge, som arbeider i et miljø der det stilles store krav til nøyaktighet, kvalitet og leveringstid i alle ledd. Selskapet omsetter for over 1.000 MNOK. Norautron har datterselskaper i Kina, Sverige og Polen samt et kontor i USA. For mer informasjon om Norautron, se vår web side: www.norautron.com

Automation Engineer

Vi er nå i ferd med å nå våre strategiske mål om å bli en av Nordens største aktører innenfor våre tjenesteområder.  Som en naturlig konsekvens av kraftig fokusering på effektivitet og konkurransekraft - opplever vi nå økende aktiviteter innenfor den profesjonelle elektronikkindustrien og forsvarssegmentet.

Norautron selskapene produserer årlig store mengder forskjellige produkter til forskjellige markedssegmenter. Bedriften opererer i en bransje der de viktigste suksesskriteriene ligger i å presentere gode tekniske løsninger, ha korte leveringstider og konkurransedyktige priser med høye krav til kvalitet. 

Vi ser et økende behov for automatisering av vår produksjon og styrker derfor kapasitet og kompetanse innen dette området.

Automation Engineer vil som hovedoppgave arbeide med å implementere en mer automatisert produksjon ved bruk av roboter, vision systemer og instrumentering. Programmeringskunnskaper og evne til å sette sammen delsystemer vil være viktig.

Dine oppgaver:

 • Bidra til å skape en fremtidsrettet produksjon med fokus på Industri 4.0.
 • Evaluere tilgjengelig utstyr og bistå under implementering av dette i bedriften.
 • Konfigurere og programmere roboter, samt jobbe med logistikkløsninger rundt robotene og cellene de jobber i.
 • Support, vedlikehold og utbedring av eksisterende løsninger.
 • Planlegging av smarte og kreative løsninger internt og i møter med kunder.

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Teknisk bakgrunn fra Høyskole/Universitet, helst innen automatiseringsteknikk, mekatronikk, kybernetikk og robotikk. (M.Sc)
 • Solid forståelse for programmering og automatisering.
 • Erfaring med mekanisk design og bruk av CAD og simuleringsverktøy er positivt.
 • Analytiske ferdigheter. Innovativ og løsningsorientert.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Tidligere erfaring fra automatisering/robotisering er positivt, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Evne til god og presis kommunikasjon vil være viktig for å lykkes. Du bør også ha evne til å stimulere kolleger gjennom fokus på resultater og forbedringer.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse:

Asgeir Bjørkedal (Automation Supervisor), telefon 918 66 852, eller Glenn Tarraldsen (Operation Manager), telefon 934 02 494